Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven financiering

Een doelmatig zorgstelsel met meer kwaliteitsprikkels en minder productieprikkels is het fundament voor trefzekere zorg. Waardegedreven financiering wil zeggen dat de financiering van de zorg zó is ingericht dat dit leidt tot optimale kwaliteit van de zorg in relatie tot de (maatschappelijke) kosten.

De afgelopen jaren brachten wij oncologienetwerken in Nederland in kaart. Wij onderzochten de succesfactoren en belemmeringen bij het ontstaan van die netwerken. De belemmeringen bleken vaak op het vlak van financiering en regelgeving te liggen. Hierover publiceerden wij het rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen rond organisatie en financiering.

Dit rapport leidde al tot belangrijke aanpassingen in de regelgeving rond het onderling verwijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het rapport gaf ook belangrijke aanwijzingen en aanbevelingen op andere punten. Voortbouwend op deze kennis werken wij nu, samen met de stakeholders die ook eerder betrokken waren, aan het bevorderen van adequate, waardegedreven financiering in oncologienetwerken.

Een stuurgroep en een landelijk projectteam bewaken de samenhang en de voortgang van de projecten op het terrein van Waardegedreven financiering.

Meer over de governance van dit thema.

Invalshoeken

We werken aan waardegedreven financiering vanuit drie invalshoeken:

  • waardegedreven zorg in netwerken
  • netwerkfinanciering
  • financiering van mdo 2.0 en expertopinie

 

Waardegedreven zorg in netwerken
In vier proeftuinen ontwikkelen we meetmodellen voor verschillende tumorsoorten/netwerken en voor thuistoediening van immunotherapie. We maken de processen, uitkomsten, ervaringen én kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar. Met die informatie kunnen netwerken de geleverde kwaliteit relateren aan de kosten. Het helpt ook helpt om de kwaliteit in netwerken cyclisch te verbeteren en om onderling te benchmarken.

Lees meer over onze benadering van waardegedreven zorg in netwerken.

Dit zijn de proeftuinen Waardegedreven zorg in netwerken:

Netwerkfinanciering
We ontwikkelen financieringsvormen van patiëntenzorg in oncologienetwerken waarbij de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.

Lees hier meer over onze benadering van netwerkfinanciering.

Dit zijn de proeftuinen Netwerkfinanciering:

Financiering van mdo 2.0 en expertoptinie
We ontwikkelen in het project Financiering van MDO 2.0 en expertopinie een toekomstbestendig model voor de financiering van het multidisciplinair overleg en het inroepen van de opinie van experts binnen oncologienetwerken. 

Met dit project dragen we bij aan het project mdo 2.0 van IKNL.

Lees hier meer over onze benadering van de financiering van het mdo.

Lees ook het interview met Ineke Middelveldt en Bas Geerdes (IKNL) in Oncologie up to date over de financiering van het mdo.

 

Contactpersonen
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt

Naar de lopende projecten