Je gekozen filters:
Wis alle filters

INVALSHOEKEN

We werken aan een passend behandelplan vanuit drie invalshoeken:

Echelonnering en expertopinie
Dit subthema richt zich op een effectief en efficiënt georganiseerd multidisciplinair overleg (mdo). Er worden meerdere good practices voor het online inroepen van expert opinie, voor het gebruik van Oncoguide als ‘routeplanner’ naar de juiste behandelopties in het mbo en voor tumorspecifieke echelonnering ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Met de volgende projecten: 

 

Netwerk casemanagement
Dit subthema richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk.
Daartoe wordt gewerkt aan breed inzetbare good practices voor afstemming tussen eerste, tweede en derde lijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk.

Met de volgende projecten: 

 

Juiste informatie voor samen beslissen 
Dit subthema richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van complete ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener(s). Hiervoor worden meerdere good practices ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Met de volgende projecten: