Je gekozen filters:
Wis alle filters

Governance Waardegedreven financiering

Waardegedreven financiering van zorg in netwerken is een overstijgend onderwerp waar veel landelijke partijen bij betrokken zijn. Vooruitgang kan alleen worden geboekt door deze belangrijke stakeholders mee te krijgen. In de voorgaande periode zijn vanuit dit programma al goede banden aangeknoopt met belangrijke stakeholders op het gebied van de financiering van zorg. Denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de landelijke Taskforce Oncologie. Internationale samenwerking is gevonden met de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Dit zijn ook de partijen waarmee we nu verdere stappen proberen te zetten om te komen tot goed geregelde waardegedreven financiering van zorg in (oncologie)netwerken.

De inhoud en samenhang van dit thema wordt bewaakt door een stuurgroep. De stuurgroep Waardegedreven financiering bestaat uit:
•    Prof. Kees Ahaus, Erasmus University Rotterdam
•    Prof. Taco van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen
•    Prof. Sabine Siesling, University of Twente
•    Prof. Els Witteveen, Universitair Medisch Centrum Utrecht
•    Prof. Hans Nijman, Universitair Medisch Centrum Groningen

Het thema wordt geleid door een landelijk team onder leiding van themamanager Ineke Middelveldt. Het team bestaat verder uit:
•    Dr. Gerdien Regts, Rijksuniversiteit Groningen
•    Michael Fröhlke MSc, Rijksuniversiteit Groningen 
•    Thomas Reindersma MSc, Erasmus University Rotterdam