Je gekozen filters:
Wis alle filters

Governance Gegevenssets oncologie

Om te komen tot landelijke implementatie is het van belang dat de governance structuur zowel oncologie-breed als tumorspecifiek gedragen wordt door het hele veld en bij voorkeur bekrachtigd wordt door het ministerie van VWS. Om te komen tot een gedragen structuur is een stappenplan opgesteld waarin afstemming met VWS en landelijke stakeholders wordt opgepakt door een denktank die deze verantwoordelijkheid op zich neemt onder de vleugels van de Taskforce Oncologie. Middels deze taskforce zijn naast NFK, FMS/SONCOS en IKNL ook de NVZ (algemene ziekenhuizen), NFU (UMC’s) en NHG (huisartsen) aangehaakt bij het thema Gegevenssets oncologie.

De denktank bestaat uit: 

•    Michel Wouters (SONCOS/FMS)
•    Bas Geerdes (IKNL) 
•    Hubert Prins (DICA)
•    Irene Dingemans (NFK)
•    CMIO-netwerk (ingevuld door Lieke Welling​​​)
•    leden van de stuurgroep Gegevenssets oncologie 

Deze stuurgroep Gegevenssets oncologie bestaat uit: 

•    prof. dr. Marc Besselink (Amsterdam umc locatie AMC)
•    prof. dr. Tamar Nijsten (Erasmus MC)
•    dr. Carolien Bouma namens Registratie aan de bron 
•    themamanager Eefje van Kessel MBA (Amsterdam UMC locatie VUmc) 

In de proeftuinen ontwikkelen, implementeren en evalueren we gestandaardiseerde gegevenssets van relevante patiëntgegevens voor zes verschillende tumorsoorten/patiëntengroepen in netwerken met verschillende karakteristieken.

Projectleider proeftuin Borstkanker:           Thea van der Zon
Projectleider proeftuin Palliatief:                 Wendy Oldemenger
Projectleiders proeftuin Colorectaal:           Pedro Janssen en Angelique Olde Meierink
Projectleiders proeftuin Neuro-endocrien:  Nienke Biermasz en Iris Pelsma
Projectleiders proeftuin Glioom:                  Philip de Witt Hamer, Maaike Schuur
                                                                    
en Merijn de Swart
Projectleiders proeftuin Pancreas:              Simone Augustinus en Lynn Nooijen