Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan

Trefzekere zorg betekent een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de beste oncologische behandelmogelijkheden met afwegingen op grond van iemands algemene gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de patiënt. Bekijk hier onze handreiking, dit is een leidraad voor iedereen die aan de slag gaat met het implementeren en integreren van het model Passend behandelplan.
Groepsfoto aangepast
Werkgroepleden Fabrizia Ketelaars (MUMC+), Floor van Nuenen (UMCG), Marisa Geukes (V&VN) en Tapasya Vreeken (LUMC). Niet op de foto: Milan Kos (Amsterdam UMC) en Leonore Biegstraaten (NFK)
Het model in de praktijk

Een passend behandelplan ontstaat uit de combinatie van drie informatiecomponenten:

1. Beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden voor een bepaalde patiënt

2. Relevante informatie over andere gezondheidsdimensies
Dagelijks functioneren, sociaal netwerk, fysieke en psychische gezondheid van de patiënt. De behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen worden bekeken in deze brede context.

3. De doelen en wensen van de patiënt
Het bijeenbrengen van alle relevante informatie resulteert in een of meer behandelopties met verschillende voor- en nadelen. Het maken van een keuze gebeurt in een gezamenlijke afweging van patiënt en zorgverlener(s) die steeds als dat nodig is opnieuw gemaakt wordt. Samen beslissen of shared decision making is dus ook een onmisbaar element van een passend behandelplan.

De werkgroep streeft ernaar dat in 2022 in elke regio voor tenminste één tumortype voor iedere patiënt een passend behandelplan beschikbaar komt, waarin de beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden, de verschillende gezondheidsdimensies van de patiënt en de doelen en wensen van de patiënt samen komen.

BEKIJK HIERONDER ONZE MINI-DOCU'S OVER NETWERKCASEMANAGEMENT EN  PASSEND BEHANDELPLAN!

Infographic Passendbehandelplan

Het thema werkt met drie verschillende invalshoeken of subthema's:

  • Echelonnering en expertopinie. Dit subthema richt zich op een effectief en efficiënt georganiseerd multidisciplinair overleg (mdo).
  • Netwerk casemanagement. Dit subthema richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk.
  • Juiste informatie voor samen beslissen. Dit subthema richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van complete ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener(s). 

Lees hier meer over de invalshoeken en de projecten die daarbij horen. 

 

 

Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars

Naar de lopende projecten