Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan

Trefzekere zorg betekent een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de beste oncologische behandelmogelijkheden met afwegingen op grond van iemands algemene gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de patiënt.
Het model in de praktijk

Een passend behandelplan ontstaat uit de combinatie van drie informatiecomponenten:

1. Beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden voor een bepaalde patiënt

2. Relevante informatie over andere gezondheidsdimensies
Dagelijks functioneren, sociaal netwerk, fysieke en psychische gezondheid van de patiënt. De behandelopties met hun verschillende voor- en nadelen worden bekeken in deze brede context.

3. De doelen en wensen van de patiënt
Het bijeenbrengen van alle relevante informatie resulteert in een of meer behandelopties met verschillende voor- en nadelen. Het maken van een keuze gebeurt in een gezamenlijke afweging van patiënt en zorgverlener(s) die steeds als dat nodig is opnieuw gemaakt wordt. Samen beslissen of shared decision making is dus ook een onmisbaar element van een passend behandelplan.

De werkgroep streeft ernaar dat in 2022 in elke regio voor tenminste één tumortype voor iedere patiënt een passend behandelplan beschikbaar komt, waarin de beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden, de verschillende gezondheidsdimensies van de patiënt en de doelen en wensen van de patiënt samen komen.

 

Infographic Passendbehandelplan
Nieuw: Gegevensset Passende Zorg

Passende zorg vereist dat persoonsgebonden informatie meeweegt in de gezamenlijke besluitvorming van zorgverleners en patiënten. Deze informatie moet systematisch worden vastgelegd zodat zij altijd en overal beschikbaar is en daadwerkelijk kan worden (her)gebruikt. Wij ontwikkelen daartoe momenteel de gestandaardiseerde Gegevensset Passende Zorg (GPZ). Ook werken we er hard aan om te zorgen dat de gegevens gestructureerd in de epd’s kunnen worden geregistreerd.

Lees hier verder. 

Gegevensset Passende Zorg

Het thema werkt met drie verschillende invalshoeken of subthema's:

  • Echelonnering en expertopinie. Dit subthema richt zich op een effectief en efficiënt georganiseerd multidisciplinair overleg (mdo).
  • Netwerk casemanagement. Dit subthema richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk.
  • Juiste informatie voor samen beslissen. Dit subthema richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van complete ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener(s). 

Lees hier meer over de invalshoeken en de projecten die daarbij horen. 

Nieuwsberichten
Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars

Naar de lopende projecten