Je gekozen filters:
Wis alle filters

Gegevenssets oncologie

Samenwerking in oncologienetwerken vereist vaste afspraken over de inhoud en registratie van de patiëntgegevens die nodig zijn voor trefzekere zorg.

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Aan de andere kant registreren zij verplicht allerhande gegevens die het zorgproces niet ondersteunen. Dat kan beter.

Voorjaar 2019 publiceerden wij het Koersboek. Op weg naar harmonisatie en registratie in de oncologie. Het Koersboek wijst de weg waarlangs wij de komende jaren werken aan het samenstellen en vaststellen van een Gegevensset oncologie algemeen en specifieke gegevenssets voor vijf specifieke tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg.

Dit doen we in de volgende projecten:

 • Gegevensset oncologie algemeen
 • Proeftuin Gegevensset borstkanker
 • Proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren
 • Proeftuin Gegevensset pancreas
 • Proeftuin Gegevensset glioom
 • Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom
 • Proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg
 • Proeftuin Gegevensset mensgebonden informatie 

Het zorgproces is leidend en de gegevenssets worden samen met de relevante stakeholders bepaald.
We streven ernaar om de gegevenssets ook landelijk af te stemmen. Een gegevensset die landelijk door iedereen op dezelfde manier gebruikt wordt, kan dan ook landelijk gebruikt worden voor hergebruik ten behoeve van voor wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties. Verder willen we het effect van de invoering van gegevenssets meten en evalueren. Landelijke invoering is binnen deze programmaperiode (einde per april 2023) niet haalbaar maar we maken wel een implementatieplan voor landelijke opschaling van de gegevenssets.

In aparte projecten werken we aan:

 • Governance gegevenssets oncologie
 • Implementatieplan landelijke opschaling gegevenssets oncologie
 • Effectmeting en evaluatie gegevenssets oncologie

We werkten bij deze projecten nauw samen met het programma Registratie aan de bron (eveneens gefinancierd vanuit het Citrienfonds). Dit programma is echter per 14 april 2022 gestopt. Het project Anser Prostaatnetwerk hebben we kunnen adopteren en wordt nu vanuit dit programma verder ontwikkeld. 

Meer over de governance van dit thema.

Contactpersonen
Eefje van kessel
Eefje van Kessel

Naar de lopende projecten