Je gekozen filters:
Wis alle filters

Gegevenssets oncologie

Samenwerking in oncologienetwerken vereist vaste afspraken over de inhoud en registratie van de patiëntgegevens die nodig zijn voor passende zorg.

Met één druk op de knop beschikken over contextuele informatie van de patiënt, dat is waar we naartoe willen. Essentieel als ondersteuning van zorgverleners en patiënten, met als resultaat passender behandeling en zorg. Zorg die aansluit bij de contextuele situatie van de patiënt. De Gegevensset Passende Zorg is de eerste stap; nu komt het aan op landelijke implementatie in alle zorginformatiesystemen en inzage of uitwisseling over grenzen van instellingen heen. Want weten wat belangrijk is voor diegene die je voor je hebt, maakt de zorg efficiënter, warmer en passender.
ACTUEEL juni 2023: Eindrapportage Gegevenssets oncologie

Wil je meer informatie over de Gegevensset Passende Zorg, neem dan contact op met projectleider Floor van Nuenen. 

Zorgverleners registreren nog niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd registreren zij verplicht allerhande gegevens die het zorgproces niet ondersteunen. Dat kan beter.

Het Koersboek, op weg naar harmonisatie en registratie in de oncologie wijst de weg waarlangs wij de komende jaren werken aan het samenstellen en vaststellen van een Gegevensset oncologie algemeen en specifieke gegevenssets voor een aantal specifieke tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg. Het zorgproces is leidend en de gegevenssets worden samen met de relevante stakeholders bepaald. Dit doen we in de volgende projecten:

We streven ernaar om de gegevenssets ook landelijk af te stemmen. Een gegevensset die landelijk door iedereen op dezelfde manier gebruikt wordt, kan dan ook landelijk gebruikt worden voor hergebruik ten behoeve van voor wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties. Verder willen we het effect van de invoering van gegevenssets meten en evalueren. Landelijke invoering is binnen deze programmaperiode (einde per april 2023) niet haalbaar maar we maken wel een implementatieplan voor landelijke opschaling van de gegevenssets.

In aparte projecten werken we aan:

We werkten bij deze projecten nauw samen met het programma Registratie aan de bron (eveneens gefinancierd vanuit het Citrienfonds). Dit programma is per 14 april 2022 gestopt, maar alle projectinformatie kun je terugvinden op Amigo!, het kennisplatform van Nictiz. Het project Anser Prostaatnetwerk hebben we kunnen adopteren en wordt nu vanuit dit programma verder ontwikkeld. 

Meer over de governance van dit thema.

Contactpersonen
Eefje van kessel
Eefje van Kessel

Naar de lopende projecten