Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling

Trefzekere zorg vraagt uitstekende samenwerking van alle betrokken zorgverleners. Snelle en goede digitale uitwisseling van patiëntgegevens is daarvoor onmisbaar.

Hoe zorg je dat wat de een verstuurt, precies zo te zien is op het scherm van de ander? Welke techniek hebben we nodig, welke standaarden gebruiken we? Hoe helpen we zorgverleners om prettig te werken met de systemen die hiervoor nodig zijn? Digitale uitwisseling moet goed, snel én veilig zijn. Dat vraagt oplossingen voor allerlei inhoudelijke en praktische vraagstukken. Cross Document Sharing oftewel XDS kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

Lees hier meer over XDS.

In Nederland kennen nog lang niet alle regio's een dekkend digitaal netwerk voor de zorg. Ook zijn de  regionale netwerken veelal niet onderling verbonden. Op de interactieve kaart hieronder ziet u de stand van zaken zoals we die inventariseerden in het voorjaar van 2020. De kaart wordt continu geactualiseerd. Aanvullingen zijn van harte welkom bij Maarten de Ruiter!

Aanjagen

Wij gaan de komende jaren de digitale uitwisseling in de (oncologische) zorg verder aanjagen. Daarvoor staan in alle regio's experts klaar. Deze ambassadeurs helpen ziekenhuizen bij (betere) aansluiting op het regionale netwerk.

 

Vind direct een expert in uw eigen regio!

 

  Ambassadeurs mei 2023
  De ambassadeurs: Maarten de Ruiter en Gerard van Kernebeek (UMCG), Laurens de Groot (Radboudumc), Jolanda van Blaaderen (UMCU), Erik Zwarter (Erasmus MC), Ellen Maij (AUMC) en Igor Schoonbrood (MUMC+)

  De kennis over digitale uitwisseling in de zorg is versnipperd en ICT-ers uit verschillende instellingen die hiermee te maken hebben, vinden elkaar onvoldoende. Wij zetten in op het verzamelen en delen van kennis en oplossingen op het gebied van digitale uitwisseling. Ook willen we met enkele belangrijke toepassingen laten zien hoe nuttig XDS is. We werken hieraan met projecten binnen onderstaande drie invalshoeken.

  Kennisborging en uitwisselen van ervaringen
  We verzamelen relevante kennis en stellen die beschikbaar op een online kennisplatform. We realiseren ook een online forum waar betrokkenen veilig kennis en ervaringen kunnen delen. We hebben in elke regio een expert klaarstaan om ziekenhuizen te helpen bij hun aansluiting op het regionale netwerk voor digitale uitwisseling.
   

   

  Implementatietoolkit XDS

  We ontwikkelden een algemene implementatietoolkit XDS die we beschikbaar stellen voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken. De toolkit is te vinden in de Kennisbank op deze website en via het Kennisplatform digitale uitwisseling

   

  Toepassingen van XDS
  We laten zien hoe nuttig XDS kan zijn voor de zorg. We ontwikkelen good practices voor belangrijke nieuwe toepassingen waar samenwerkende zorgverleners veel aan hebben: uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg en een portaal voor verwijzing en multidisciplinair overleg (tumorspecifiek en generiek).
  Dit doen we in de volgende projecten:

  Contactpersonen

  Naar de lopende projecten