Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitale uitwisseling

Passende zorg vereist dat de zorgverlener op ieder gewenst moment kan beschikken over alle relevante medische gegevens van een patiënt over de grenzen van ziekenhuizen heen. Snelle en goede digitale uitwisseling van patiëntgegevens is daarvoor onmisbaar.

Digitale uitwisseling moet goed, snel én veilig zijn. Dat vraagt oplossingen voor allerlei inhoudelijke en praktische vraagstukken. Binnen het thema Digitale uitwisseling werkten we eraan om gegevensuitwisseling mogelijk te maken met onder andere Cross-enterprise Document Sharing, ofwel XDS. Dit is een internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling waarmee zorginstellingen op een veilige en gestandaardiseerde manier medische informatie aan elkaar beschikbaar kunnen stellen, ongeacht het epd waarmee ze werken.

Bekijk deze heldere animatie over XDS

Naar regionale oncologienetwerken heeft er zeker aan bijgedragen dat regio’s versneld XDS hebben kunnen implementeren waardoor driekwart van alle ziekenhuizen inmiddels een XDS-koppeling heeft. Er liggen dus heel wat lijntjes waarlangs regionaal patiëntgegevens met elkaar gedeeld kunnen worden. Het gaat daarbij met name om radiologiebeelden en -verslagen. Sommige ziekenhuizen wisselen ook andere gegevens uit via XDS zoals de patiëntsamenvatting, een soort uitgebreide Basisgegevensset Zorg. Op de interactieve kaart hieronder ziet u een overzicht van de huidige XDS-verbindingen. Deze kaart wordt bijgehouden op het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg. Wijzigingen kunt u ook daar doorgeven. 

Naast XDS gebruiken ziekenhuizen ook andere oplossingen om onderling uit te wisselen. Een belangrijk inzicht dat we met ons programma hebben opgedaan is dat we toe moeten werken naar een hybride vorm van uitwisselen. XDS is en blijft een essentieel en elementair onderdeel van het landelijke plaatje waarin ook andere standaarden een plek hebben. Die moeten zo goed mogelijk en in samenhang met elkaar integreren. 

Aanjagen

De afgelopen jaren hebben we de digitale uitwisseling in de (oncologische) zorg verder aangejaagd. In alle regio's stonden experts klaar. Deze ambassadeurs hielpen ziekenhuizen bij (betere) aansluiting op het regionale netwerk.

 

Hier vindt u een overzicht van de ambassadeurs per regio

 

  Ambassadeurs mei 2023
  De ambassadeurs: Maarten de Ruiter en Gerard van Kernebeek (UMCG), Laurens de Groot (Radboudumc), Jolanda van Blaaderen (UMCU), Erik Zwarter (Erasmus MC), Ellen Maij (Amsterdam UMC) en Igor Schoonbrood (MUMC+)

  De kennis over digitale uitwisseling in de zorg is versnipperd en ICT'ers uit verschillende instellingen die hiermee te maken hebben, vinden elkaar onvoldoende. Wij hebben ingezet op het verzamelen en delen van kennis en oplossingen op het gebied van digitale uitwisseling. Ook wilden we met enkele belangrijke toepassingen laten zien hoe nuttig XDS is. We werkten hieraan met projecten binnen onderstaande drie invalshoeken.

  Kennisborging en uitwisselen van ervaringen
  We verzamelden relevante kennis en stelden die beschikbaar op een online kennisplatform met een forum waar betrokkenen veilig kennis en ervaringen kunnen delen. Ook hadden we in elke regio een expert klaarstaan om ziekenhuizen te helpen bij hun aansluiting op het regionale netwerk voor digitale uitwisseling.
   

   

  Implementatietoolkit XDS

  We ontwikkelden een algemene implementatietoolkit XDS die we beschikbaar stellen voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken. De toolkit is te vinden in de Kennisbank op deze website en via het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg

   

  Toepassingen van XDS
  We hebben laten zien hoe nuttig XDS kan zijn voor de zorg. We ontwikkelden good practices voor belangrijke nieuwe toepassingen waar samenwerkende zorgverleners veel aan hebben: uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg en een portaal voor verwijzing en multidisciplinair overleg (tumorspecifiek en generiek).
  Dit deden we in de volgende projecten:

  Nieuwsberichten
  Contactpersonen

  Naar de lopende projecten