Je gekozen filters:
Wis alle filters
cover regio

West-Nederland

De regio West-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom. Daarnaast lopen er diverse andere projecten vanuit onze verschillende thema's. Ook vindt u op deze pagina andere relevante ontwikkelingen die zich in deze regio voordoen op het gebied van de oncologische zorg.

U vindt hier de volgende informatie over de regio West-Nederland:

- De lopende projecten van het programma Regionale oncologienetwerken (zie kaart);
- De digitale verbindingen voor uitwisseling van zorginformatie (zie kaart);
- Een globaal overzicht van de actieve oncologienetwerken;
- Andere belangrijke ontwikkelingen en initiatieven.

Op onderstaande interactieve kaart ziet u de lopende projecten van het programma Regionale oncologienetwerken. Het project Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom neemt in deze regio een bijzondere plaats in, omdat daarin meerdere elementen van een passend behandelplan worden geïmplementeerd en samengebracht voor deze patiëntengroep. De overige projecten vallen onder één van de vier thema’s van ons programma: Passend behandelplan, Gegevenssets oncologie, Digitale uitwisseling en Waardegedreven financiering. U kunt de projecten filteren op thema. Voor extra informatie klikt u op de symbolen in de kaart. 

Projecten
Digitale verbindingen
Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

UMCG, Groningen

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

UMCG, Groningen

We ontwikkelen een portaal voor colorectale metastasen en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG.

Passend behandelplan

Echelonnering colorectaal carcinoom

UMCG, Groningen

Iedere patiënt met colorectaal carcinoom in de regio Zuid-Oost Nederland bespreken in het juiste mdo. Dat is waar dit project zich op richt.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG. 

Passend behandelplan

INFUZE - Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn

UMCG, Groningen

Het UMCG optimaliseert in dit project de informatievoorziening aan de eerste lijn. Het doel is om huisartsen te voorzien van de informatie die nodig is om samen met de patiënt af te wegen wat de best passende behandeling is. De medische behandelopties met hun voors en tegens en het behandeldoel worden daartoe toegevoegd aan de informatie die naar de huisarts gaat.

Deelnemers: UMCG, VUMC, huisartsen

Passend behandelplan

Netwerkcasemanagement

UMCG, Groningen

Een casemanager is een zorgverlener die fungeert als vast aanspreekpunt voor een patiënt met kanker gedurende het hele ziekteproces. De casemanager zorgt bovendien voor goede informatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen in het oncologienetwerk. In dit project ontwikkelen we een model met bruikbare definities en algemene omschrijvingen van regionaal casemanagement.

Deelnemers: UMCG, MUMC+, Amsterdam UMC locatie VUMC

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan bij hersentumoren

UMCG, Groningen

Patiënten met (verdenking op) een hersentumor uit de hele regio worden besproken in een overleg van het Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden en het UMCG. Dit overleg mondt uit in een behandeladvies met behandelopties voor deze patiënten. In dit project gaat het om het structureel meewegen van persoonsgebonden informatie in het overleg en het optimaliseren van de besluitvorming, samen met de patiënt, over de keuze voor een behandeloptie.

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG.

Passend behandelplan

Digitaal proactief palliatief zorgplan 2

UMCG, Groningen

Bij palliatieve zorg ligt de aandacht op symptoomgericht behandelen en verzorgen. Binnen dit project wordt een digitaal proactief palliatief zorgplan opgesteld. 

Deelnemers: Zorgbelang Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG. 

Digitale uitwisseling

Uitwisselen van de BgZ met XDS

UMCG, Groningen

We ontwikkelen good practices voor de uitwisseling via XDS van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Radboudumc, UMCG. 

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met slokdarmkanker

UMCG, Groningen

De regio Noordoost-Nederland implementeert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met slokdarmkanker. Dit gebeurt in een oncologienetwerk van 20 ziekenhuizen.

Digitale uitwisseling

Regionaal mdo-platform Noordoost-Nederland

UMCG, Groningen
Passend behandelplan
,
Gegevenssets oncologie

Gegevensset Passende Zorg

UMCG, Groningen
Passend behandelplan
,
Gegevenssets oncologie

Gegevensset Passende Zorg

UMCG, Groningen
Passend behandelplan

Digitaal proactief palliatief zorgplan 2

Ommelander Ziekenhuis Groningen, Scheemda

Bij palliatieve zorg ligt de aandacht op symptoomgericht behandelen en verzorgen. Binnen dit project wordt een digitaal proactief palliatief zorgplan opgesteld. 

Deelnemers: Zorgbelang Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG. 

Digitale uitwisseling

Regionaal mdo-platform Noordoost-Nederland

Ommelander Ziekenhuis Groningen, Scheemda
Digitale uitwisseling

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg

LUMC, Leiden

Het Kennisplatform digitale uitwisseling is de plek waar we onze kennis en expertise over XDS-toepassingen en de implementatie ervan bundelen en interactief toegankelijk maken. 

Deelnemers: Radboudumc, LUMC.

Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

LUMC, Leiden

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Implementatietoolkit XDS

LUMC, Leiden

We ontwikkelen een algemene implementatietoolkit XDS en stellen die beschikbaar voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken.

Deelnemers: Radboudumc, LUMC, VUMC, AUMC. 

Passend behandelplan

Inzet regionaal casemanagement

LUMC, Leiden

Het model helpt om de informatieoverdracht tussen zorginstellingen te optimaliseren en stimuleert oncologienetwerken om casemanagement in te stellen voor alle patiënten met kanker.

Deelnemers: VUMC, LUMC.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij darmkanker

LUMC, Leiden

Dit project richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van de ziektegerichte en persoonsgerichte informatie van patiënten met darmkanker en het op basis daarvan 'samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener.

Deelnemers: LUMC

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

LUMC, Leiden

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom - West-Nederland

LUMC, Leiden
Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Implementatietoolkit XDS

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

We ontwikkelen een algemene implementatietoolkit XDS en stellen die beschikbaar voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken.

Deelnemers: Radboudumc, LUMC, VUMC, AUMC. 

Passend behandelplan

INFUZE - Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

Het UMCG optimaliseert in dit project de informatievoorziening aan de eerste lijn. Het doel is om huisartsen te voorzien van de informatie die nodig is om samen met de patiënt af te wegen wat de best passende behandeling is. De medische behandelopties met hun voors en tegens en het behandeldoel worden daartoe toegevoegd aan de informatie die naar de huisarts gaat.

Deelnemers: UMCG, VUMC, huisartsen

Passend behandelplan

Netwerkcasemanagement

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

Een casemanager is een zorgverlener die fungeert als vast aanspreekpunt voor een patiënt met kanker gedurende het hele ziekteproces. De casemanager zorgt bovendien voor goede informatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen in het oncologienetwerk. In dit project ontwikkelen we een model met bruikbare definities en algemene omschrijvingen van regionaal casemanagement.

Deelnemers: UMCG, MUMC+, Amsterdam UMC locatie VUMC

Passend behandelplan

Inzet regionaal casemanagement

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

Het model helpt om de informatieoverdracht tussen zorginstellingen te optimaliseren en stimuleert oncologienetwerken om casemanagement in te stellen voor alle patiënten met kanker.

Deelnemers: VUMC, LUMC.

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

In dit project wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van PROMs vragenlijsten voor zorgverleners in Amsterdam UMC en Radboudumc middels het elektronisch patiëntendossier Epic. De PROMs worden verzameld vanuit landelijke wetenschappelijke projecten voor patiënten met kanker in het spijsverteringsorgaan en kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan. 

Deelnemers: Radboudumc, AUMC.

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met pancreascarcinoom

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam
Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

UMC Utrecht, Utrecht

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

UMC Utrecht, Utrecht

We ontwikkelen een portaal voor colorectale metastasen en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG.

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

UMC Utrecht, Utrecht

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Echelonnering colorectaal carcinoom

UMC Utrecht, Utrecht

Iedere patiënt met colorectaal carcinoom in de regio Zuid-Oost Nederland bespreken in het juiste mdo. Dat is waar dit project zich op richt.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG. 

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

UMC Utrecht, Utrecht

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

UMC Utrecht, Utrecht

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

UMC Utrecht, Utrecht

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie

UMC Utrecht, Utrecht

We ontwikkelen een portaal voor urologische tumoren en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht. 

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom - Midden-Nederland

UMC Utrecht, Utrecht
Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

Maastricht UMC+, Maastricht

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

Maastricht UMC+, Maastricht

We ontwikkelen een portaal voor colorectale metastasen en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG.

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Maastricht UMC+, Maastricht

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Echelonnering colorectaal carcinoom

Maastricht UMC+, Maastricht

Iedere patiënt met colorectaal carcinoom in de regio Zuid-Oost Nederland bespreken in het juiste mdo. Dat is waar dit project zich op richt.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG. 

Passend behandelplan

Netwerkcasemanagement

Maastricht UMC+, Maastricht

Een casemanager is een zorgverlener die fungeert als vast aanspreekpunt voor een patiënt met kanker gedurende het hele ziekteproces. De casemanager zorgt bovendien voor goede informatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen in het oncologienetwerk. In dit project ontwikkelen we een model met bruikbare definities en algemene omschrijvingen van regionaal casemanagement.

Deelnemers: UMCG, MUMC+, Amsterdam UMC locatie VUMC

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met borstkanker

Maastricht UMC+, Maastricht
Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan bij hersentumoren

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Patiënten met (verdenking op) een hersentumor uit de hele regio worden besproken in een overleg van het Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden en het UMCG. Dit overleg mondt uit in een behandeladvies met behandelopties voor deze patiënten. In dit project gaat het om het structureel meewegen van persoonsgebonden informatie in het overleg en het optimaliseren van de besluitvorming, samen met de patiënt, over de keuze voor een behandeloptie.

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG.

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan bij hersentumoren

Martini Ziekenhuis, Groningen

Patiënten met (verdenking op) een hersentumor uit de hele regio worden besproken in een overleg van het Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden en het UMCG. Dit overleg mondt uit in een behandeladvies met behandelopties voor deze patiënten. In dit project gaat het om het structureel meewegen van persoonsgebonden informatie in het overleg en het optimaliseren van de besluitvorming, samen met de patiënt, over de keuze voor een behandeloptie.

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG.

Passend behandelplan

Digitaal proactief palliatief zorgplan 2

Martini Ziekenhuis, Groningen

Bij palliatieve zorg ligt de aandacht op symptoomgericht behandelen en verzorgen. Binnen dit project wordt een digitaal proactief palliatief zorgplan opgesteld. 

Deelnemers: Zorgbelang Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG. 

Digitale uitwisseling

Uitwisselen van de BgZ met XDS

Martini Ziekenhuis, Groningen

We ontwikkelen good practices voor de uitwisseling via XDS van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Radboudumc, UMCG. 

Digitale uitwisseling

Regionaal mdo-platform Noordoost-Nederland

Martini Ziekenhuis, Groningen
Digitale uitwisseling

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg

Radboudumc, Nijmegen

Het Kennisplatform digitale uitwisseling is de plek waar we onze kennis en expertise over XDS-toepassingen en de implementatie ervan bundelen en interactief toegankelijk maken. 

Deelnemers: Radboudumc, LUMC.

Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

Radboudumc, Nijmegen

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Implementatietoolkit XDS

Radboudumc, Nijmegen

We ontwikkelen een algemene implementatietoolkit XDS en stellen die beschikbaar voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken.

Deelnemers: Radboudumc, LUMC, VUMC, AUMC. 

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer

Radboudumc, Nijmegen

In dit project wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van PROMs vragenlijsten voor zorgverleners in Amsterdam UMC en Radboudumc middels het elektronisch patiëntendossier Epic. De PROMs worden verzameld vanuit landelijke wetenschappelijke projecten voor patiënten met kanker in het spijsverteringsorgaan en kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan. 

Deelnemers: Radboudumc, AUMC.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering borstkanker

Radboudumc, Nijmegen

Netwerkfinanciering borstkanker. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering van borstkankerzorg in een netwerk op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc. 

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg - maag-slokdarm

Radboudumc, Nijmegen

Proeftuin maag-slokdarm. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het netwerk.

Deelnemers: Rijnstate, Radboudumc, overige ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland, patiëntvereniging SPKS, zorgverzekeraar CZ. 

Digitale uitwisseling

Uitwisselen van de BgZ met XDS

Radboudumc, Nijmegen

We ontwikkelen good practices voor de uitwisseling via XDS van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Deelnemers: Martini Ziekenhuis, Radboudumc, UMCG. 

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening

Radboudumc, Nijmegen
Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering borstkanker

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Netwerkfinanciering borstkanker. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering van borstkankerzorg in een netwerk op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc. 

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering borstkanker

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Netwerkfinanciering borstkanker. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering van borstkankerzorg in een netwerk op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering borstkanker

Bernhoven , Uden

Netwerkfinanciering borstkanker. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering van borstkankerzorg in een netwerk op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering borstkanker

Maasziekenhuis Pantein, Beugen

Netwerkfinanciering borstkanker. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering van borstkankerzorg in een netwerk op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: Maasziekenhuis Pantein, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc. 

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

Amphia, Breda

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Amphia, Breda

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Amphia, Breda

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

Amphia, Breda

Proeftuin Multipel myeloom. Ontwikkelen van een meetmodel dat de waarde en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt. 

Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum, Amphia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Fransiscus Vlietland Gasthuis, Rotterdam

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Fransiscus Vlietland Gasthuis, Rotterdam

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

Bravis ziekenhuis, Roosendaal

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Bravis ziekenhuis, Roosendaal

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

We ontwikkelen een portaal voor urologische tumoren en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

St. Antonius Ziekenhuis- Nieuwegein, Nieuwegein

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

St. Antonius Ziekenhuis- Nieuwegein, Nieuwegein

Proeftuin Multipel myeloom. Ontwikkelen van een meetmodel dat de waarde en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt. 

Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum, Amphia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC. 

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

St. Antonius ziekenhuis, Utrecht, Utrecht

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

St. Antonius ziekenhuis, Utrecht, Utrecht

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Diakonessenhuis, Utrecht

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

Diakonessenhuis, Utrecht

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

Diakonessenhuis, Utrecht

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg - maag-slokdarm

Rijnstate, Arnhem

Proeftuin maag-slokdarm. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het netwerk.

Deelnemers: Rijnstate, Radboudumc, overige ziekenhuizen in de regio Oost-Nederland, patiëntvereniging SPKS, zorgverzekeraar CZ. 

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Tilburg

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Tilburg

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Flevoziekenhuis, Almere

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

We ontwikkelen een portaal voor colorectale metastasen en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG.

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Echelonnering colorectaal carcinoom

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Iedere patiënt met colorectaal carcinoom in de regio Zuid-Oost Nederland bespreken in het juiste mdo. Dat is waar dit project zich op richt.

Deelnemers: Máxima Medisch Centrum, MUMC+, UMCU, UMCG. 

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Proeftuin Multipel myeloom. Ontwikkelen van een meetmodel dat de waarde en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt. 

Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum, Amphia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

St. Anna Zorggroep, Geldrop

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Elkerliek ziekenhuis, Helmond

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, Beverwijk

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Viecuri MC, Venlo

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Laurentius Ziekenhuis, Roermond

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

Zuyderland Medisch Centrum, Sittard – Geleen , Sittard – Geleen

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

Proeftuin Multipel myeloom. Ontwikkelen van een meetmodel dat de waarde en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt. 

Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum, Amphia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC. 

Gegevenssets oncologie

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom

MAASTRO clinic, Maastricht

In deze proeftuin werken we aan het vaststellen van een standaard gegevensset voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Deelnemers: de OncoZON ziekenhuizen, UMCU. 

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

Instituut Verbeeten, Tilburg

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Instituut Verbeeten, Tilburg

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Spijkernisse MC, Spijkenisse

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Spijkernisse MC, Spijkenisse

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Beatrixziekenhuis | Rivas, Gorinchem

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Beatrixziekenhuis | Rivas, Gorinchem

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

OLVG, locatie West, Amsterdam

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

HMC Antoniushove, Leidschendam

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

HMC Bronovo, Den Haag

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

HMC Westeinde, Den Haag

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

Tergooi - Blaricum, Blaricum

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie

Tergooi - Blaricum, Blaricum

We ontwikkelen een portaal voor urologische tumoren en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht. 

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Tergooi - Hilversum, Hilversum

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Tergooi - Hilversum, Hilversum

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

Tergooi - Hilversum, Hilversum

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

Tergooi - Hilversum, Hilversum

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. Proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Digitale uitwisseling

Mdo- en verwijsportaal uro-oncologie

Tergooi - Hilversum, Hilversum

We ontwikkelen een portaal voor urologische tumoren en een generiek mdo-portaal. We beschrijven deze good practices en stellen die beschikbaar voor alle regionale oncologienetwerken.

Deelnemers: Meander Medisch Centrum, Tergooi, UMC Utrecht. 

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Zaans Medisch Centrum, Zaandam

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Mdo's in de regio Utrecht

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau.

Deelnemers: Beatrixziekenhuis Rivas, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Tergooi Hilversum, Ziekenhuis Rivierenland, Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antoniusziekenhuis Utrecht, UMC Utrecht.

Passend behandelplan

Passend behandelplan bij melanomen

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van patiëntgebonden informatie (gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren) voor patiënten met melanomen, medisch technisch passend en passend bij de mens. Deze informatie wordt vervolgens meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan voor deze patiëntengroep. 

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn, Hoorn

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Hoofddorp

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Leiderdorp

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Proeftuin ovariumcarcinoom. Ontwikkelen van een model voor het meten van uitkomsten en kosten in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Deelnemers: HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushoeve, Reinier de Graaf Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Groene Hart Ziekenhuis, LUMC.

Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

Erasmus MC, Rotterdam

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Passend behandelplan

Echelonnering urologische oncologie

Erasmus MC, Rotterdam

In dit project ontwikkelen we een echelonneringsmodel voor patiënten met blaaskanker in de regio Zuidwest-Nederland.

Deelnemers: Bravis ziekenhuis, Instituut Verbeeten, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Amphia, Erasmus MC. 

Passend behandelplan

Oncologische thuisbehandeling

Erasmus MC, Rotterdam

In dit project onderzoeken we of en zo ja welke oncologische behandelingen bij de patiënt thuis kunnen plaatsvinden. 

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Erasmus MC, Rotterdam

PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. 

Deelnemers: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Borstcentrum Zuidholland Zuid, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis, Erasmus MC Kanker instituut.

Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Erasmus MC, Rotterdam

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Waardegedreven financiering

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

Erasmus MC, Rotterdam

Proeftuin Multipel myeloom. Ontwikkelen van een meetmodel dat de waarde en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt. 

Deelnemers: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Máxima Medisch Centrum, Amphia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC. 

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met blaaskanker

Erasmus MC, Rotterdam
Waardegedreven financiering

Netwerkfinanciering sarcoom

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Vlissingen

Netwerkfinanciering sarcoom. Proeftuin voor innovatieve financiering op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Deelnemers: de  regionale oncologienetwerken Concord en EMBRAZE, bestaande uit 16 ziekenhuizen en 2 instituten voor radiotherapie

Digitale uitwisseling

Ambassadeurs digitale uitwisseling

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

De ambassadeurs delen onderling hun kennis en oplossingen over het digitaal uitwisselen van gegevens. In elke regio staat een expert klaar om instellingen terzijde te staan bij het aanhaken op het netwerk voor digitale uitwisseling.

Deelnemers: UMCG, UMCU, LUMC, MUMC+, Radboudumc, Erasmus MC, AMC, VUMC.

Digitale uitwisseling

Implementatietoolkit XDS

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

We ontwikkelen een algemene implementatietoolkit XDS en stellen die beschikbaar voor iedere zorginstelling die XDS wil gaan gebruiken.

Deelnemers: Radboudumc, LUMC, VUMC, AUMC. 

Passend behandelplan

Oncoguide in het mdo

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

Oncoguide is een digitale 'routeplanner' met beslisbomen die toewerken naar verantwoorde klinische besluitvorming welke ingezet kan worden in het mdo.

Deelnemers: AMC

Passend behandelplan

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project.

Deelnemers: Zaans Medisch Centrum, Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Tergooi Hilversum, OLVG locatie West, Ziekenhuis Amstelland, Bovenij Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Flevoziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek Hospital, AMC.

Passend behandelplan

Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn INFUZE (Noord-Holland/Flevoland)

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

Dit project bouwt voort op de ervaringen van het INFUZE-project in Noord-Nederland. De huisarts wordt door het ziekenhuis voorzien van relevante informatie over het behandeldoel en de verschillende behandelopties met hun voors en tegens. Deze informatie stelt de huisarts in staat om een zinvol gesprek met de patiënt te hebben over wat voor hem of haar de best passende behandeling is.

Deelnemers: AMC

Passend behandelplan

PROMs in de spreekkamer

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

In dit project wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van PROMs vragenlijsten voor zorgverleners in Amsterdam UMC en Radboudumc middels het elektronisch patiëntendossier Epic. De PROMs worden verzameld vanuit landelijke wetenschappelijke projecten voor patiënten met kanker in het spijsverteringsorgaan en kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan. 

Deelnemers: Radboudumc, AUMC.

Oncologienetwerken
,
Passend behandelplan

Passend behandelplan voor patiënten met pancreascarcinoom

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam
Passend behandelplan

Digitaal proactief palliatief zorgplan 2

Zorgbelang Groningen, Groningen

Bij palliatieve zorg ligt de aandacht op symptoomgericht behandelen en verzorgen. Binnen dit project wordt een digitaal proactief palliatief zorgplan opgesteld. 

Deelnemers: Zorgbelang Groningen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG. 

Filter op thema:
Digitale uitwisseling
Gegevenssets oncologie
Passend behandelplan
Waardegedreven financiering
UMC

UMCG, Groningen

Over deze infrastructuur worden alle radiologiebeelden tussen aangesloten instellingen uitgewisseld.

Beschrijving
Beelduitwisseling/ Radiologieverslagen/ Patiëntsamenvatting

Leverancier
Forcare/ RSO GERRIT

AD
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Ommelander Ziekenhuis Groningen, Scheemda

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

UMC

LUMC, Leiden

UMC

AUMC- Locatie VUMC, Amsterdam

UMC

UMC Utrecht, Utrecht

UMC

Maastricht UMC+, Maastricht

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Martini Ziekenhuis, Groningen

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Antonius Ziekenhuis, Sneek

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

RSO

Stichting Gerrit, Drachten

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Tjongerschans, Heerenveen

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Nij Smellinghe, Drachten

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Treant Bethesda Hoogeveen, Hoogeveen

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Medisch Spectrum Twente, Enschede

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Treant Scheper Emmen, Emmen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Assen

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Treant Refaja Stadskanaal, Stadskanaal

Beschrijving:
Beelduitwisseling

Leverancier:
Forcare/ RSO GERRIT

AD:
XDS Noord Nederland

UMC

Radboudumc, Nijmegen

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Bernhoven , Uden

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Maasziekenhuis Pantein, Beugen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Amphia, Breda

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Fransiscus Vlietland Gasthuis, Rotterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Bravis ziekenhuis, Roosendaal

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

ZGT Almelo, Almelo

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

St. Antonius Ziekenhuis- Nieuwegein, Nieuwegein

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

St. Antonius ziekenhuis, Utrecht, Utrecht

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Diakonessenhuis, Utrecht

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Diakonessenhuis, Zeist

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Rijnstate, Arnhem

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Holland PTC, Delft

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

ETZ Elizabeth Ziekenhuis, Tilburg

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

ZRTI Vlissingen, Vlissingen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

ZRTI Roosendaal, Roosendaal

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Flevoziekenhuis, Almere

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

St. Anna Zorggroep, Geldrop

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Elkerliek ziekenhuis, Helmond

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Alkmaar

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, Den Helder

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, Beverwijk

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Viecuri MC, Venlo

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Laurentius Ziekenhuis, Roermond

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Zuyderland Medisch Centrum, Sittard – Geleen , Sittard – Geleen

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

ZGT Hengelo, Hengelo

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Rijndam Revalidatie, Rotterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, Apeldoorn

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

MAASTRO clinic, Maastricht

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Radiotherapiegroep, Arnhem

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Instituut Verbeeten, Tilburg

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Spijkernisse MC, Spijkenisse

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Beatrixziekenhuis | Rivas, Gorinchem

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen, Heerlen

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

OLVG, locatie West, Amsterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

OLVG, locatie Oost, Amsterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

OLVG, locatie Spuistraat, Amsterdam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

HMC Antoniushove, Leidschendam

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

HMC Bronovo, Den Haag

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

HMC Westeinde, Den Haag

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Ziekenhuis | Verbinding met XDS

LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

MC Zuiderzee, Lelystad

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Isala Zwolle, Zwolle

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Isala Diaconessenhuis, Meppel

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Tergooi - Blaricum, Blaricum

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Tergooi - Hilversum, Hilversum

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Zaans Medisch Centrum, Zaandam

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Gelre Ziekenhuizen Zutphen, Zutphen

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Deventer Ziekenhuis, Deventer

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Sint Maartenskliniek, Ubbergen

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn, Hoorn

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Dijklander Ziekenhuis, locatie Purmerend, Purmerend

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Zuid, Haarlem

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp, Hoofddorp

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Leiderdorp

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

UMC

Erasmus MC, Rotterdam

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, Vlissingen

UMC

AUMC- Locatie AMC, Amsterdam

Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS

Zorgbelang Groningen, Groningen

RSO

Rijnmondnet, Capelle aan den IJssel

RSO

Sleutelnet, Leiden

RSO

Trijn, Utrecht

RSO

RZCC, Eindhoven

RSO

Zorgring NHN, Heiloo

RSO

IZIT, Enschede

RSO

Regio Gelderland, Nijmegen

RSO

Regio Zuid Nederland, Maastricht

RSO

Regio Eindhoven, Eindhoven

RSO

Upzuid, Breda

RSO

REN West Brabant, Etten-Leur

RSO

XDSConnect, Capelle aan den IJssel

RSO

Forcare Cloud, Zeist

Filter op soort ziekenhuis:
UMC
RSO
Ziekenhuis | Verbinding met XDS
Ziekenhuis | Geen verbinding met XDS
Wis filters
Filter op verbinding soort:
Werkende verbindingen
Verbindingen in ontwikkeling
Wis filters
Oncologienetwerken

Ziekenhuizen in West-Nederland werken samen in het oncologienetwerk OncoWest, eerder bekend als Regionaal Oncologienetwerk West. Onco-West is een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen met het Leids Universitair Medisch Centrum als deelnemend umc en omvat meerdere regionale netwerktumorgroepen. Het netwerk organiseert regelmatig (online) bijeenkomsten waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.
De regio werkt vanuit een masterplan ICT aan het uitbouwen van de digitale snelweg voor het uitwisselen van beelden, verslagen en epd-gegevens tussen de verschillende ziekenhuizen. Daarbij hoort ook het doorontwikkelen van een platform voor digitale uitwisseling en het aansluiten van ziekenhuizen op XDS.

Klinisch onderzoek

RO West zet in op het onderling beter bekend en toegankelijk maken van de klinische trials die lopen in de regio. De bedoeling is dat meer patiënten geïncludeerd worden in een trial die voor hen passend is. Uiteraard komt dit ook ten goede aan de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

Citrienfondsprojecten

Dit zijn alle lopende Citrienprojecten in West-Nederland:

  • Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom
  • Inzet regionaal casemanagement
  • Passend behandelplan bij darmkanker
  • Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom
  • Regionaal casemanagement

Meer informatie over deze projecten vindt u onderaan deze pagina.

Verdere ontwikkelingen en initiatieven

OncoWest werkt aan:

  • Onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van regionale radiotherapie;
  • Professionaliseren en uitbreiden van de tumorwerkgroepen;
  • Aantoonbaar maken en verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg in het oncologienetwerk in de pilot ‘aantoonbare kwaliteit netwerkzorg’ in samenwerking met onder meer IKNL;
  • Optimaliseren van de regionale mdo’s;
  • Verder ontwikkelen van het netwerk gynaecologische oncologie in de pilot ‘inzet van gynaecologen met oncologisch aandachtsgebied’.
Momentopname

Wij doen ons best om de belangrijkste ontwikkelingen weer te geven en deze pagina actueel te houden, maar de informatie die u hier vindt is onvermijdelijk een momentopname en een selectie. Bent u geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen, neem dan altijd contact op om u te laten informeren over de laatste stand van zaken.

Contactpersonen
Natascha Walpot
Natascha Walpot, linking pin
ambassadeur Heleen Hoogvliet
Heleen Hoogvliet, ambassadeur digitale uitwisseling
Vincent Smit_stuurgroeplid LUMC
Vincent Smit, stuurgroeplid

Lopende projecten in deze regio