Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom

De proeftuin Waardegedreven zorg in netwerken – ovariumcarcinoom richt zich op het meten van kwaliteit en kosten van de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom in het Regionaal Oncologienetwerk West.

Het Regionaal Oncologienetwerk West kent een regionaal zorgpad voor onder meer patiënten met ovariumcarcinoom. Dit zorgpad is vormgegeven door de verpleegkundig specialisten van de betrokken ziekenhuizen. Het netwerk wil het zorgpad verder verbeteren vanuit de gedachte van Value Based Health Care door te sturen op een optimale balans van gezondheidsresultaten voor patiënten in relatie tot de middelen (euro’s en menskracht) die daarvoor nodig zijn. 

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Samen+: Groene Hart Ziekenhuis – Gouda en Alrijne – Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn
  • Reinier de Graaf – Delft en omgeving
  • Haaglanden Medisch Centrum – Den Haag en omgeving
  • HagaZiekenhuis - Den Haag
  • Leids Universitair Medisch Centrum - Leiden

Het multidisciplinaire team van zorgprofessionals van alle deelnemende ziekenhuizen zal meetinstrumenten en meetmomenten vaststellen waarmee procesmaten en klinische uitkomsten gemeten kunnen worden. Het streven is om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande registraties, bijvoorbeeld uit de Nederlandse Kanker Registratie en kwaliteitsregistraties. Als er aanvullende gegevens nodig zijn (bijvoorbeeld PROMs of PREMs) wordt er gestuurd op zo min mogelijk extra registratielast. Ook zal worden gemeten hoeveel tijd en werk zorgprofessionals hierin moeten steken.

Contactpersonen
Natascha Walpot