Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven zorg – multipel myeloom

De proeftuin Waardegedreven zorg in netwerken – multipel myeloom richt zich op het ontwikkelen van een meetmodel dat de kwaliteit en de kosten van de zorg in het netwerk zichtbaar en vergelijkbaar maakt.

Het meetmodel combineert indicatoren voor kwaliteit en voor kosten. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens die al worden geregistreerd als onderdeel van de kwaliteitsregistratie door IKNL/NKR en DHD en PROMs die in het netwerk zelf worden verzameld. De gegevens worden verzameld en vergeleken voor vijf ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland. De meetresultaten vormen input voor een kwaliteitscyclus waarmee de ziekenhuizen hun zorgprocessen voor patiënten met multipel myeloom verbeteren. Het overstijgende doel van deze proeftuin is dit meetmodel door te ontwikkelen tot een model waarmee ook andere ziekenhuizen en netwerken de zorg voor patiënten met multipel myeloom voortdurend kunnen verbeteren op een wijze die er voor de patiënt aantoonbaar toe doet.

Inmiddels zijn ook waardevolle lessen geleerd over de koppeling van gegevens van IKNL en DHD en het oplossen van technische, juridische en andersoortige kwesties die daarbij komen kijken. 

De deelnemende ziekenhuizen zijn:
•    Albert Schweitzer Ziekenhuis – Dordrecht
•    Amphia – Breda
•    Máxima Medisch Centrum - Veldhoven
•    St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
•    Erasmus MC Kanker Instituut – Rotterdam

Samenwerkingspartners in dit project zijn onder meer IKNL en DHD als partijen die bestaande registraties beheren, en de landelijke werkgroep voor multipel myeloom van de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen in Nederland.

Lees ook het nieuwsbericht over deze proeftuin dat wij eerder publiceerden.
 

Contactpersonen
Christine Bennink