Je gekozen filters:
Wis alle filters

Netwerkfinanciering sarcoom

De proeftuin Netwerkfinanciering sarcoom richt zich op het ontwikkelen van innovatieve bekostiging van de zorg voor patiënten met (verdenking op) sarcoom, op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

Vanuit de beroepsvereniging zijn landelijke kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die laten zien wat de waarde van de behandeling voor de patiënt met sarcoom is in termen van medische uitkomsten en welzijn. Deze indicatoren worden in samenspraak met de beide oncologienetwerken in de regio, Concord en EMBRAZE, verder geconcretiseerd. De projectgroep ontwikkelt een zorgpad en legt dit voor aan de patiëntenvereniging en aan de betrokken ziekenhuizen in de beide oncologienetwerken.

De uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren vormen input voor het gesprek met zorgverzekeraars over de bekostiging van dit zorgpad.

Deelnemende ziekenhuizen: 
Aan deze proeftuin nemen twee regionale oncologienetwerken in Zuidwest-Nederland deel: Concord en EMBRAZE.
Concord omvat negen ziekenhuizen, EMBRAZE zeven ziekenhuizen en twee instituten voor radiotherapie. Het Erasmus MC Kankerinstituut maakt deel uit van beide oncologienetwerken.

Lees ook het nieuwsbericht over de ontwikkelingen in deze proeftuin (februari 2023).

Bij de start van de proeftuin beschreven we de context en de doelstellingen uitgebreid in dit nieuwsbericht.

Contactpersonen
Anne-Rose Schut