Je gekozen filters:
Wis alle filters

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

De proeftuin Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom richtte zich op het ontwikkelen van innovatieve bekostiging van de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom, op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring. Daarvoor moesten eerst de ICT-systemen regionaal beter worden ingericht.

De regionale tumorwerkgroep richtte een optimaal zorgpad in voor patiënten met ovariumcarcinoom en stelde daarbij uitkomstindicatoren vast waarmee de kwaliteit van de zorg voor deze patiëntengroep gemeten kan worden. De bedoeling was te meten of de zorg daardoor beter en/of goedkoper werd, om daarmee het gesprek aan te kunnen gaan met zorgverzekeraars over het bekostigen van de coördinatiekosten en algemene kosten van het netwerk.

De bij het zorgpad betrokken ziekenhuizen zijn:
•    Meander - Amersfoort
•    St. Antonius Ziekenhuis – Nieuwegein 
•    Diakonessenhuis Utrecht – Utrecht
•    Tergooi – Hilversum/Blaricum
•    UMCU – Utrecht

De noodzakelijke koppeling van DBC-data met financiële gegevens is nog niet tot stand gekomen. Daardoor kon de centrale vraag - is netwerkzorg beter en/of goedkoper - nog niet worden beantwoord binnen de programmaperiode. Er zijn wel belangrijke stappen in de goede richting gezet en lessen geleerd. De ervaringen zijn gedeeld met andere netwerken en regio's. De tumorwerkgroep gaat door op de ingeslagen weg. 

Contactpersonen
Marieke Krispijn