Je gekozen filters:
Wis alle filters

Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom

De proeftuin Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom richt zich op het ontwikkelen van innovatieve bekostiging van de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom, op basis van kwaliteitsprikkels en uitkomststuring.

De regionale tumorwerkgroep richt een optimaal zorgpad in voor patiënten met ovariumcarcinoom. De werkgroep stelt uitkomstindicatoren vast waarmee de kwaliteit van de zorg voor deze patiëntengroep gemeten kan worden. Dat maakt duidelijk of het onderbrengen van deze zorg in een netwerk inderdaad zoals verwacht kwaliteitsverhogend werkt. De uitkomsten zijn input voor het gesprek met zorgverzekeraars gaan over het bekostigen van de coördinatiekosten en algemene kosten van het netwerk.

De bij het zorgpad betrokken ziekenhuizen zijn:
•    Meander - Amersfoort
•    St. Antonius Ziekenhuis – Nieuwegein 
•    Diakonessenhuis Utrecht – Utrecht
•    Tergooi – Hilversum/Blaricum
•    UMCU – Utrecht

Het is nog niet bekend of deze ziekenhuizen ook allemaal zullen deelnemen aan de proeftuin.

Contactpersonen
Marieke Krispijn