Je gekozen filters:
Wis alle filters

Financiering van MDO 2.0 en expertopinie

We ontwikkelen een toekomstbestendig model voor de financiering van het multidisciplinair overleg (mdo) en expertopinie binnen oncologienetwerken.

Een samenwerkingsverband van belangrijke stakeholders ontwikkelt in opdracht van de landelijke Taskforce Oncologie een model voor het zogeheten MDO 2.0. Betrokken partijen zijn onder meer IKNL, diverse umc's, Antoni van Leeuwenhoek en SONCOS.

Nadenken over de organisatie van het mdo is urgent, omdat de kankerzorg snel verandert en het aantal patiënten sterk toeneemt. Diagnostiek en behandeling worden steeds complexer. Artsen kunnen onmogelijk voor veel verschillende kankersoorten alle ontwikkelingen bijhouden. Alle patiënten in een regio in één mdo bespreken is ondoenlijk én niet effectief. Om iedere patiënt met kanker de best beschikbare expertise te bieden, moet het mdo in de regio anders georganiseerd worden. Het antwoord is een efficiënt echelonneringsmodel. Echelonnering wil zeggen dat patiënten volgens bepaalde criteria worden ingedeeld bij een specifiek regionaal mdo. Als dat nodig is, wordt aanvullende expertise ingeroepen. Ons project diept één aspect van het MDO 2.0 uit, namelijk de adequate en structurele financiering van de inspanningen van alle deelnemers aan (regionale) mdo’s en van de expertrol.

Contactpersonen
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt