Je gekozen filters:
Wis alle filters

Samen beslissen in de palliatieve fase

In de palliatieve fase zijn er meerdere beslismomenten om tot een goed medisch behandelplan te komen. Er is een keuze tussen ziektegerichte, symptoomgerichte of levensverlengende behandeling. Ook kan besloten worden om niet (meer) te behandelen. In dit project onderzoeken we hoe de levensdoelen en voorkeuren van de patiënt beter meegenomen kunnen worden in deze belangrijke afwegingen. Partners hierin zijn de patiënt en zijn/haar naasten, het behandelteam en de huisarts.
Meer informatie

In dit project testen en evalueren we vier verschillende wegen om Samen Beslissen te verbeteren: 

  1. Professionals beter opleiden in het betrekken van patiënten bij het kiezen van (g)een behandeling. Hiervoor testen we de bestaande NFK e-learning voor gedeelde besluitvorming in de palliatieve zorg; 
  2. Huisartsen, die in de palliatieve fase nauw met de patiënt verbonden zijn, beter betrekken bij het palliatief mdo. Hiertoe nemen we het huidige proces om hen te betrekken onder de loep nemen en verbeteren dat waar mogelijk; 
  3. Een time-out project in samenwerking met huisartsen. Dit is een voortzetting van een eerdere pilot uit de voorgaande Citrienfondsperiode waarbij we inzetten op doorontwikkeling van deze aanpak waarin de patiënt in een zogeheten time-outgesprek expliciet bewust wordt gemaakt van het feit dat hij/zij een keuze heeft en de tijd krijgt om die keuze met bijvoorbeeld de huisarts en naasten te bespreken. 
  4. De patiënt betrekken bij het mdo. Om dit te realiseren wordt het mdo van de desbetreffende patiënt opgenomen en daarna bekeken en besproken samen met de patiënt.

We onderzoeken welke kansen en problemen elk van deze innovaties oplevert en verwerken dit tot een advies en zo mogelijk tot een stappenplan voor implementatie. De ervaring van professionals en patiënten wordt daarbij meegenomen.

Contactpersonen
Art Vreugdenhil (projectleider a.i.)