Je gekozen filters:
Wis alle filters

Roadmap passend behandelplan

Dit project is afgerond.

Iedere patiënt met kanker in Nederland moet kunnen rekenen op een passend behandelplan. Wij streven ernaar dat alle oncologienetwerken de zorg zó organiseren dat zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt komen tot een passend behandelplan. Passend behandelplan is een van de thema's in de nieuwe programmaperiode.

In dit project is een model ontwikkeld om te komen tot een passend behandelplan dat is voorgelegd en getoetst bij SONCOS, FMS, IKNL, NFK, ZN, Zilverenkruis Achmea en Menzis.
Het model blijkt te kunnen rekenen op brede steun en is het uitgangspunt voor een aantal vervolgprojecten in de nieuwe programmaperiode, gebundeld in het thema Passend behandelplan (meer informatie volgt).
Eind 2018 is bovendien een KWF-consortiumaanvraag ingediend onder leiding van oncologisch chirurg dr. L. Welling (LUMC) om dit model voor een passend behandelplan wetenschappelijk door te ontwikkelen en te onderbouwen. Het consortium bestaat uit MUMC, LUMC, AMC en UMCG.
 

Het zorgtraject moet zo georganiseerd worden dat het uitmondt in een passend behandelplan. Maar wat betekent dat concreet en hoe organiseer je het? We hebben in diverse projecten al belangrijke stappen en elementen van het model uitgewerkt en gaan dat in de nieuwe programmaperiode nog verder doen. Zo verschaffen we behalve het algemene model ook praktische handvatten aan startende en bestaande oncologienetwerken die zij kunnen benutten bij het inrichten van hun zorgtrajecten.

Elementen van een passend behandelplan

Welke elementen en stappen in het zorgtraject maken een behandelplan tot een passend behandelplan? Wat is er nodig om het zorgtraject zo in te richten?

•    Op de medisch-technische oncologische dimensie gaat het onder meer over voor- en nadelen van echelonnering van het multidisciplinair overleg; over ondersteuning door expertpanels en over landelijke tumorboards.

•    Ten aanzien van de bredere context van gezondheidsdimensies bepalen zorgprofessionals samen met patiënten(organisaties) wat relevante aanvullende informatie is en hoe die wordt ingebouwd in het zorgtraject.

•    De ruimte voor het bepalen van levensdoelen en voorkeuren van de patiënt krijgt bijvoorbeeld vorm in structurele momenten van samen beslissen (shared decision making).

We dragen het model en de verzamelde kennis en ervaring ook in de nieuwe programmaperiode uit naar alle partijen die nodig zijn om dit in de praktijk te brengen: bestaande en opstartende oncologienetwerken, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, regelgevers, beleidsmakers en anderen.

Contactpersonen
Wilma Kuijpers