Je gekozen filters:
Wis alle filters

PROMs in de spreekkamer bij borstkanker

Dit project is afgerond.

Zogeheten PROMs kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. Deze Patient Reported Outcome Measures (vragenlijsten) zijn gevalideerde meetinstrumenten waarmee wordt gemeten hoe de patiënt zich voelt. Niet alleen voor de initiële behandeling maar ook op gebied van de nazorg. PROMs bestaan uit vragen over onder meer pijn, vermoeidheid en iemands emotionele toestand. Gedurende het hele behandeltraject ontvangt de patiënt meerdere malen deze vragenlijsten.

 

Projectresultaten
Het project PROMs in de spreekkamer bij borstkanker is inmiddels afgerond en heeft veel bruikbare resultaten opgeleverd. Al deze resultaten zijn vrij beschikbaar voor alle ziekenhuizen en oncologienetwerken in Nederland.

 1. De PROMs zijn in 9 ziekenhuizen* geïmplementeerd (tiende is bezig); 
 2. Er is een regionaal dashboard ontwikkeld; 
 3. Er is een e-learning ontwikkeld en zorgprofessionals in de deelnemende ziekenhuizen zijn geschoold door middel van in-company onderwijs; 
 4. Er is een regionale training Samen Beslissen gehouden in samenwerking met de NFK;
 5. Er is een regionaal SharePoint portaal Borstkankerzorg ontwikkeld waarmee ziekenhuizen kunnen samenwerken en documenten kunnen uitwisselen en beheren; 
 6. Er is een regionaal nazorgprotocol ‘Borstkankerzorg’ gemaakt om medewerkers te ondersteunen in de spreekkamer bij het bespreken van de PROMs met de patiënt; 
 7. Er is een breed netwerk gevormd rondom borstkankerzorg in Zuid-Holland Zuid;  met maandelijkse bijeenkomsten; 
 8. Er zijn buiten het netwerk nog 4 andere ziekenhuizen ondersteund bij het implementeren van de PROMs bij borstkanker; 
 9. Er is een vlog gemaakt over het gebruik van de PROMs. Bekijk hier de vlog
 10. Er is een online Verdiepingssessie gehouden over PROMs in de spreekkamer.  Die kun je hier terugkijken.

   

  deelnemende ziekenhuizen:

  Albert Schweitzer ziekenhuis

  Amphia ziekenhuis

  Borstcentrum Zuidholland Zuid (in totaal vier ziekenhuizen)

  Ikazia Maasstad

  Spijkenisse Medisch Centrum

  Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

  Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis

  Reinier de Graaf Gasthuis

  IJsselland Ziekenhuis 

  Maasstad Ziekenhuis 

  Erasmus MC Kanker instituut

 

Binnen het project wordt naast IKNL en DHD ook samengewerkt met het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron.

Meer informatie
Projectresultaten en praktische tips
Contactpersonen
Erna Elfrink