Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilots echelonnering

Dit project is afgerond.

Het regionale netwerk longtumoren van de Friese ziekenhuizen en het UMCG ontwikkelde een gezamenlijke inrichting van het MDO. Het doel was te komen een optimaal behandelplan voor iedere patiënt met kanker door effectieve echelonnering van patiënten. Deze pilot moest ook kennis en ervaring opleveren om te komen tot een algemeen oncologisch echelonneringsmodel.
Echelonnering longoncologie Noord-Nederland (afgerond)

Er ligt inmiddels een concept-SLA (service level agreement) tussen het MCL en het UMCG, die de relatie en werkprocessen formaliseert. De SLA regelt ook onder meer aansluiting op het moleculaire tumorboard (MTB) van het UMCG en toegang tot predictieve diagnostiek en het UMCG-MDO voor de Friese patiënten met longkanker. 

Met deze SLA is echelonnering van patiëntcategorieën op basis van onderliggende criteria op hoofdlijnen gerealiseerd. Het echelonneringsmodel zal zich uiteraard in de loop van de tijd verder uitontwikkelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de effectieve inzet van capaciteit, behandelaren en experts. Door de samenwerking en momenten van collegiaal overleg tussen specialisten van beide ziekenhuizen wordt meer en meer de dialoog gevoerd over rol- en taakverdeling in het regionale netwerk, uniformering van diagnostiek en criteria per MDO-echelon. De opgedane kennis en ervaring wordt benut in projecten in de nieuwe programmaperiode (meer informatie volgt).
 

Contactpersonen
Floor van Nuenen
06-40381363