Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncoguide in het mdo

Oncoguide is een digitale 'routeplanner' met beslisbomen die toewerken naar verantwoorde klinische besluitvorming welke ingezet kan worden in het mdo. Oncoguide De methode gaat uit van oncologische richtlijnen en is ontwikkeld door het IKNL. Dit project heeft als doel om per 31 december 2020 in de regio Noord-Holland/Flevoland te komen tot implementatie van Oncoguide in het mdo voor drie tumortypen; colorectaal, slokdarm-maag en prostaat.

Dit wordt uitgewerkt door een multidisciplinaire werkgroep van medisch specialisten uit Amsterdam UMC (locatie AMC), het IKNL en deskundigen op het gebied van het elektronisch patiëntendossier Epic.

Het project richt zich concreet op:

  • Het aantonen van de bruikbaarheid van Oncoguide voor de drie genoemde tumortypen. Dit wordt gedaan als onderdeel van een landelijke validatiestudie rond Oncoguide vanuit het IKNL; 
  • Afstemming van Oncoguide op een model voor echelonnering. Echelonnering is het verantwoord indelen van patiënten in passende groepen die in aparte mdo’s worden besproken. Dit wordt ontwikkeld in een een regionale pilot;
  • Koppeling van Oncoguide aan het elektronisch patiëntendossier (Epic).

Het doel is om het gebruik van Oncoguide uit te breiden naar andere tumorsoorten en andere regio’s op basis van de ervaringen en resultaten uit dit project. Op dit moment (najaar 2020) is het eerste op Oncoguide/informatie standaard-gebaseerde Upper-GI mto-formulier geïntegreerd in het epd en geïmplementeerd in het mdo. Voor de tumortypen colorectaal en prostaat staan de formulieren gereed. 
 

Contactpersonen