Je gekozen filters:
Wis alle filters

Netwerkcasemanagement

Een casemanager is een zorgverlener die fungeert als vast aanspreekpunt voor een patiënt met kanker gedurende het hele ziekteproces. De casemanager zorgt bovendien voor goede informatieoverdracht tussen verschillende zorginstellingen in het oncologienetwerk. Het regionaal casemanagement wordt op dit moment nog zeer uiteenlopend ingevuld voor verschillende tumorsoorten en in verschillende regio’s.

Dit landelijke project richt zich op het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in het netwerk. Er wordt gewerkt aan breed inzetbare good practices voor afstemming tussen eerste-, tweede- en derdelijn en voor de inzet van een regionaal casemanager in het oncologienetwerk.
 
Doelstellingen:

 • Een goed geïnformeerd en laagdrempelig benaderbaar aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het hele traject. De patiënt wordt gedurende het hele traject goed en op uniforme wijze geïnformeerd.
 • Goede – mondelinge dan wel schriftelijke – informatieoverdracht betreffende logistiek en de medische en psychosociale problematiek van de patiënt tussen zorginstellingen binnen RO West (eerste-, tweede- en derdelijn).
   

Er wordt toegewerkt naar de volgende resultaten:

 • Uniforme informatie (print en video) voor patiënten met slokdarmkanker met uitleg over ziekte, onderzoek en behandeling w.o. chemoradiatie en resectie. Dit materiaal wordt ontwikkeld met de netwerktumorgroep Maag – en slokdarmtumoren en afgestemd met Patiëntenorganisatie SPSK en NFK
 • Verbeterde proces flow voor de patiëntoverdracht tussen de aanspreekpunten van de ziekenhuizen
 • Periodieke regionale casemanagement meeting voor aanspreekpunten van patiënten met slokdarmkanker binnen de RO West ziekenhuizen
 • Pilot Samenwerking tussen aanspreekpunten eerste-, tweede- en derdelijn (binnen RO West)

De pilot is een onderdeel in het project, waarbij een extra contactmoment wordt gerealiseerd tussen de aanspreekpunten van de verschillende organisaties rondom het MDO, gericht op informatieoverdracht. Verkregen patiëntinzichten door de eerstelijn kunnen dan worden gedeeld om meegewogen te kunnen worden in de besluitvorming over de behandeling. Getoetst zal worden of nieuwe (extra) patiëntinformatie wordt opgedaan.

Deelnemende ziekenhuizen: 

 • Reinier de Graaf ziekenhuis
 • Alrijne Ziekenhuis 
 • Groene Hart Ziekenhuis 
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • HagaZiekenhuis
 • Langeland Ziekenhuis
 • LUMC
Contactpersonen
Tapasya
Tapasya Vreeken van Tol
Caroline Grimbergen