Je gekozen filters:
Wis alle filters

Mdo's in de regio Utrecht

De focus van dit project ligt bij het organiseren, verder ontwikkelen en ondersteunen van de vorming van multidisciplinair overleg (mdo) binnen tumorsoorten op regionaal niveau. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de complexiteit van de casuïstiek met als doel efficiënte echelonnering. Op deze manier krijgt iedere patiënt dezelfde state of the art diagnostiek aangeboden en vergroten zorgverleners hun kennis en expertise. 

Concreet richt het project zich op:

  • Het inventariseren van de wensen tot intensieve regionale samenwerking op patiënt-niveau bij de regionale tumorwerkgroepen;  
  • Het per tumorsoort beschrijven wat de stappen zijn die genomen moeten worden om regionaal en multidisciplinair te overleggen;
  • Criteria opstellen waaraan een multidisciplinair overleg moet voldoen en deze specificeren per tumorsoort;
  • Een vorm van echelonnering per multidisciplinair overleg beschrijven en implementeren;
  • Evalueren van vorm en haalbaarheid van deze samenwerking. 

 

Samenwerkingen
OncoMid, het regionale managementboard van regio Midden Nederland waar zeven ziekenhuizen bij betrokken zijn, is betrokken bij dit project alsmede het project MDO 2.0 van IKNL. Oncomid is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook werken we samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Beatrixziekenhuis.

Contactpersonen
Camillia
Camilla Basart