Je gekozen filters:
Wis alle filters

Inrichten van het multidisciplinair overleg (MDO)

Dit project is afgerond.

In dit project inventariseerden we hoe in de regio wordt omgegaan met bespreking en verwijzing voor bespreking van colorectale patiënten. Op basis daarvan formuleerden we een visie op echelonnering van de MDO’s.

In de regio OncoZON worden in elk ziekenhuis lokale MDO’s colorectaal georganiseerd, waarin colorectale patiënten worden besproken en de behandelopties worden afgestemd. Complexe patiënten worden doorverwezen voor bespreking naar gespecialiseerde MDO’s.

Binnen de regio zijn er verschillende visies en werkwijzen hoe om te gaan met bespreking van complexe patiënten, consulentschap en opschaling naar een hoger niveau MDO.

Doelstelling is een snelle en efficiënte wijze van bespreking, waarbij patiënten dichtbij worden besproken en behandeld waar het kan, maar snel op een andere plek met meer expertise terecht kunnen voor advies of behandeling wanneer dat nodig is.

Dit heeft geleid tot een voorstel voor echelonnering van de bespreking van colorectale patiënten in 3 niveaus:

  • Niveau 1. Lokaal MDO colorectaal
    Bespreking van alle colorectale patiënten in het eigen ziekenhuis.
  • Niveau 2. Complex MDO colorectaal
    Virtueel complex MDO colorectaal, waarin de behandelaars samen met de experts uit het complexe MDO de patiënten bespreken en komen tot een behandeladvies.
  • Niveau 3. Expert MDO, bijv lever
    Uitwisseling en bespreking van complexe casussen tussen verschillende expertcentra op een specifiek gebied, bijv tussen de levercentra van Maastricht UMC+ en Maxima Medisch Centrum.

De regio OncoZON heeft besloten deze echelonnering te realiseren, om zo te komen tot een uniforme, transparante en heldere methode van bespreking en behandeling binnen de hele regio.

Lees hieronder ons rapport over MDO, consultatie en verwijzing.

Contactpersonen