Je gekozen filters:
Wis alle filters

Informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn INFUZE (Noord-Holland/Flevoland)

Dit project wordt geleid vanuit Amsterdam UMC (locatie AMC) en bouwt voort op de ervaringen van het INFUZE-team in Noord-Nederland. Het Groningse team heeft benadrukt dat patiënten vaak de behoefte hebben om nog eens met hun huisarts te spreken over hun ziekte en de behandeling(en) die in het ziekenhuis zijn besproken. Huisartsen hebben echter het gevoel niet altijd voldoende te zijn geïnformeerd door het ziekenhuis om deze gesprekken ook daadwerkelijk met hun patiënten te kunnen voeren.

Om deze discrepantie te verhelpen, willen wij net zoals in het Groningse INFUZE-project, faciliteren dat de patiënt, indien gewenst, kan overleggen met alle zorgverleners in de eerste of tweede lijn. Het doel hiervan is dat de patiënt, op basis van behandelopties, de gezondheidssituatie, doelen en voorkeuren, met de huisarts in gesprek kan gaan over het best passende behandelplan.

Wij willen dit doel verwerkelijken middels een project waarin wij een interventie gaan implementeren en evalueren. Deze interventie bestaat uit een aangepaste brief vanuit het ziekenhuis naar de huisarts en een aangepaste workflow aan de kant van de specialist, waarin extra aandacht wordt besteed aan: de behandeloptie(s) van de patiënt, de voor- en tegens van deze behandeloptie(s) en het doel van de behandeling. De uitkomsten van deze evaluatie zullen helpen bij de verbetering van de interventie en de verspreiding naar andere ziekenhuizen.

Op dit moment zijn wij de Groningse projectomschrijving aan het aanmeten op de situatie in de Amsterdam UMC-omgeving. De patiëntengroep zal bestaan uit patiënten met abdominale ziekten (tumoren of een ontsteking aan het maag-darmstelsel), dit wordt nog nader afgestemd. 

We werken binnen dit project samen met huisartsen. 

Contactpersonen