Je gekozen filters:
Wis alle filters

Implementatie aanvullende patiëntgegevens

Dit project is afgerond.

Een passend behandelplan ontstaat als informatie over state-of-the-art behandelmogelijkheden, andere gezondheidsdimensies en de levensdoelen en voorkeuren van de patiënt wordt gecombineerd. Patiënt en zorgverlener(s) beslissen samen welke optie het beste bij de patiënt past. In een eerder project is een tumoroverstijgende gegevensset opgesteld om de andere gezondheidsdimensies en levensdoelen van de patiënt in kaart te brengen.
Ervaringen met de tumoroverstijgende gegevensset

Met gestructureerde interviews is onderzocht hoe de eerder ontwikkelde uitgebreide basisset patiëntgegevens voor borstkankerpatiënten (zie hieronder) in de praktijk wordt ervaren en welke verbetersuggesties dit oplevert.

Bevindingen:

Exploreren gezondheidstoestand en doelen/voorkeuren van patiënten wordt heel belangrijk gevonde.n 
Exploreren gezondheidstoestand wordt in de praktijk soms maar niet structureel gedaan 
Exploreren doelen/voorkeuren vindt vrijwel nooit expliciet plaats. 
Patiënten worden niet standaard persoonlijk gezien voorafgaand aan bespreking in het MDO.
Specialisten geven aan dat wensen/doelen meegenomen worden in behandelplan, maar het wordt onvoldoende duidelijk hoe dit in zijn werk gaat.
Huidige normeringen/richtlijnen worden soms als belemmering ervaren voor het maken van geïndividualiseerde behandelplannen.
Verbetersuggesties:

Gestandaardiseerde anamnese door arts.
Patiënt digitaal thuis of op poli vragenlijst sturen. 
PROMS vanaf start zorgtraject gebruiken.
Informatie over gezondheidsstatus verplicht onderdeel maken van verwijzing. 
Rol geriater, (geriatrisch) verpleegkundige, huisarts en secretaresse bij uitvragen gezondheidsstatus en het exploreren van doelen/voorkeuren.
Over het MDO:

Het MDO kan de plek zijn om informatie samen te laten komen, maar aan de haalbaarheid daarvan wordt sterk getwijfeld. 
Alternatief kan zijn informatie los van het MDO te verzamelen (wél voorafgaand aan het gesprek met de behandelaar).
Er is behoefte aan monitoring/terugkoppeling van advies na meenemen gezondheidstoestand en beoordeling congruentie met het oorpronkelijke advies vanuit het MDO. 
NB: MDO’s leveren niet standaard een aantal verschillende behandelopties op.

Deze informatie wordt meegenomen bij het verder ontwikkelen van elementen van het Passend behandelplan in diverse projecten in de nieuwe programmaperiode.

Afgerond: Tumoroverstijgende gegevensset voor het oncologisch MDO

In dit project is gekeken naar welke gegevens idealiter al bij het eerste MDO bekend zijn, om een completer beeld van de patiënt te hebben (meer dan alleen de tumor specifieke informatie). De gedachte hierachter is dat dit leidt tot behandeladviezen die beter aansluiten bij de patiënt ‘als geheel’. Het eindresultaat is een tumor overstijgende gegevensset die in pilotvorm is getest bij een aantal borstkankerpatiënten.

Meer informatie
Eindrapport tumoroverstijgende gegevensset
Contactpersonen
Wilma Kuijpers