Je gekozen filters:
Wis alle filters

Expertpanels uitbouwen en kennis delen

Dit project is afgerond.

De regio Noord-Holland/Flevoland bouwde haar aanpak met online expertpanels uit. Bovendien is samenwerking gezocht met andere regio's om tot landelijke expertpanels te komen. Het aantal ziekenhuizen dat meedoet in de eigen regio is toegenomen.
Het doel was ook om een algemeen bruikbare werkwijze te ontwikkelen die overal in Nederland toegepast kan worden. De opgedane ervaringen en inzichten zijn regionaal en landelijk gedeeld in bijeenkomsten en publicaties.

Er is een richtlijn opgesteld voor online consultering. Het bestaande expertpanel voor colorectale levermetastasen in de regio is uitgebreid naar 6 participerende ziekenhuizen, waarbij ook experts uit die ziekenhuizen gingen deelnemen in het expertpanel. Er zijn ruim 100 behandeladviezen uitgebracht door het panel. Ook zijn er expertpanels ingesteld voor twee andere patiëntengroepen: gevorderd rectumcarcinoom en neuro-oncologie. Er is digitale verwijslijn ingesteld voor de heelkunde tussen VuMC en de Noord-West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar.

De opgedane ervaringen en inzichten zijn gedeeld op regionale en landelijke bijeenkomsten. Een artikel over expertpanels verscheen in Medisch Contact en ook het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert binnenkort een artikel over dit onderwerp (Expertpanels: oncologische kennis delen zonder juridische obstakels en praktische bezwaren).

Bekijk hieronder de presentatie met 'lessons learned' over dit project.

Dit project bouwde voort op twee eerdere projecten in de regio, zie hieronder.

Afgerond project: expertpanel colorectale levermetastasen

In dit project is de basis gelegd voor het werken met een expertpanel. VuMC vormde met de Noordwest Ziekenhuisgroep, Ziekenhuis Amstelland, het Spaarne Gasthuis en het Westfriesgasthuis een oncologisch netwerk voor colorectale levermetastasen.
Zo is ervaring opgedaan met de werkwijze en de benodigde techniek. Ook zijn financiering en juridische aspecten van het inzetten van een expertpanel in kaart gebracht en geregeld.

Meer informatie: Babs Zonderhuis, bm.zonderhuis@vumc.nl

 

Afgerond project: optimale ondersteuning oncologisch MDO

Hoe kan een algemeen oncologisch MDO (multidisciplinair overleg) het best worden ondersteund? In dit voorgaande project zijn drie alternatieven bekeken:
1.    Een online expertpanel dat patiënten screent en ze vervolgens voor behandeling verwijst naar de juiste plek binnen het netwerk;
2.    Een wekelijkse extra videoconferentie waarin complexe casussen worden besproken;
3.    Een online beslishulp zoals OncoGuide van IKNL.

Meer informatie: Stijn van Roessel s.vanroessel@amc.uva.nl

Meer informatie
Download hier de projectaanvraag 2018
Contactpersonen
Tessa Hellingman