Je gekozen filters:
Wis alle filters

Echelonnering colorectaal carcinoom

Iedere patiënt met colorectaal carcinoom in de regio Zuidoost-Nederland bespreken in het juiste mdo. Dat is waar dit project zich op richt. Daartoe ontwikkelen we uniforme afspraken over echelonnering: het indelen van patiënten in subgroepen die elk in een passend multidisciplinair overleg (mdo) worden besproken.

De echelonnering maakt deel uit van een omvattende zorglijn colorectaal carcinoom die binnen dit project volledig wordt geïmplementeerd in de regio. We voeren dit project uit in nauwe samenwerking met het IKNL. Het doel is dat patiënten niet meer op meerdere plekken door verschillende professionals gezien en besproken hoeven te worden. Echelonnering helpt om alle patiënten zo snel mogelijk te voorzien van de best mogelijke zorg.

In dit project wordt gewerkt aan: 

  • uniforme afspraken over echelonnering in samenwerking met het IKNL
  • volledige implementatie van de zorglijn colorectaal carcinoom 
  • het uitwerken van een gestandaardiseerd mdo-format  
  • het inbouwen van het mdo-format in de systemen voor digitale uitwisseling (epd en XDS) 

 

Deelnemende ziekenhuizen: 
MUMC+ werkt in dit project nauw samen met het Máxima Medisch Centrum. Tevens is er regelmatig overleg met het UMCU en het UMCG omtrent leveranciers en andere gemeenschappelijke factoren. Op deze manier houdt het projectteam verbinding met andere regio's. 

Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars