Je gekozen filters:
Wis alle filters

Digitaal proactief palliatief zorgplan 2

Patiënten in de palliatieve fase moeten erop kunnen vertrouwen dat wanneer ze niet meer kunnen genezen van hun ziekte, er goed voor ze wordt gezorgd. In de loop der tijd verschuift hierbij de aandacht van ziektegericht naar symptoomgericht behandelen en verzorgen. De omgeving en wensen en voorkeuren van de patiënt worden hierbij steeds belangrijker. Binnen dit project wordt een digitaal proactief palliatief zorgplan opgesteld.

De basis van dit zorgplan zal beschikbaar moeten komen vanuit het elektronische patiëntendossier (epd) van het ziekenhuis en worden geplaatst in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Onder regie van de patiënt kan dit digitale plan vervolgens worden gedeeld met naasten, de huisarts en andere relevante zorgverleners zoals paramedici. Het digitaal kunnen delen en het hierin kunnen samenwerken, zorgt voor het te allen tijde beschikbaar hebben van de meeste actuele situatie. 

In de vorige Citrienperiode is gewerkt aan de pilot Palliatieve zorg in oncologienetwerken. De uitkomsten van deze pilot worden nu gebruikt om het digitaal proactief palliatief zorgplan verder te ontwikkelen en uit te rollen. Ook lag destijds de start van de pilot bij de patiënt thuis, in deze fase wordt gestart bij de patiënt in het ziekenhuis. 

Concreet wordt door het projectteam aan de volgende zaken gewerkt: 

 • Aansluiting houden bij het mdo, voor het tijdig inzetten van het digitaal proatief palliatief zorgplan;
 • Het eerder betrekken van de eerstelijnszorg;  
 • Het afstemmen van de Dataset Palliatieve Zorg op de Algemene Gegevensset Oncologie (ook een Citrienproject);
 • Het starten van een pilot vanuit drie verschillende ziekenhuizen. Per ziekenhuis worden vijf patiënten (plus huisarts) geïncludeerd;
 • Het verder inrichten van het eerder gebruikte PGO (Zodos) onder de voorwaarde dat aan de ‘MedMIJ standaarden’ wordt voldaan;
 • Een koppeling maken met het epd; waardoor het digitale proactief palliatief zorgplan met één druk op de knop gevuld kan worden met reeds beschikbare informatie uit het epd; 
 • De resultaten tot slot verwerken in een blauwdruk. 

 

Deelnemende ziekenhuizen: 

 • Ommelander Ziekenhuis Groningen 
 • Martini Ziekenhuis
 • Zorgbelang Groningen
 • UMCG
Contactpersonen
Ina Wolthers
Ina Wolthers