Je gekozen filters:
Wis alle filters

Bovenregionaal mdo zeldzame maag-darmtumoren

Meer uniformiteit in diagnose en behandeling van zeldzamere oncologische aandoeningen van het maag-darm stelsel is het doel van dit project uit de regio Noord-Holland / Flevoland. De uitkomsten dragen tegelijkertijd bij aan een efficiënt en effectief georganiseerd bovenregionaal mdo.

Het project heeft de volgende aandachtspunten: 

  • Het ontwikkelen van transmurale regionale zorgpaden (pancreas, slokdarm, maag, colorectaal en lever);
  • Het borgen en uitbreiden van bestaande expertpanels;
  • Invoering van een video-overleg voor het regionaal multidisciplinair overleg (mdo);
  • Invoering van een bovenregionaal mdo.

 

GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland / Flevoland 
Binnen het kader van dit Citrienfondsprogramma is voor deze tumorsoorten twee jaar geleden de GE Oncologie Netwerkraad opgericht. Deze netwerkraad heeft als doel om de samenwerking binnen de regio te verbeteren. Vanuit dertien ziekenhuizen zijn inmiddels drie specialisten per ziekenhuis vertegenwoordigd. Na een succesvolle implementatie van het eerste regionale zorgpad pancreastumoren, wordt nu gewerkt aan het opzetten van het zorgpad voor Upper GI oncologie. In deze zorgpaden worden regionale afspraken gemaakt over de zorg voor deze patiënten. Lees hier over de bijeenkomst van juli 2018. Lees hier over de bijeenkomst van april 2019. De bijeenkomsten van 2020 vinden digitaal plaats. 
 

Specialisten uit de volgende ziekenhuizen zijn in de netwerkraad vertegenwoordigd: 

-          Noordwest Ziekenhuisgroep
-          Zaans Medisch Centrum
-          Dijklander Ziekenhuis
-          RodeKruis Ziekenhuis
-          Tergooi
-          OLVG
-          Ziekenhuis Amstelland
-          BovenIJ Ziekenhuis
-          Ziekenhuis St Jansdal
-          Spaarne Gasthuis
-          Flevoziekenhuis
-          Antoni van Leeuwenhoek
-          Amsterdam UMC
 
Download de app! 
Ook is er onder de vleugels van de netwerkraad en het Citrienfondsprogramma Regionale oncologienetwerken een app gemaakt met informatie over de zorgpaden en met contactinformatie van de betrokken zorgprofessionals. Kijk hier voor meer informatie en maak gebruik van de app! 

Contactpersonen