Je gekozen filters:
Wis alle filters

Blauwdruk optimaal mdo

Het multidisciplinair overleg (mdo) is een essentieel onderdeel van het zorgtraject in oncologienetwerken. In dit project vanuit het Radboudumc ontwikkelen we een blauwdruk voor een optimaal mdo met effectieve en efficiënte aanmelding, voorbereiding, bespreking, verslaglegging en terugkoppeling. Zo werken we aan een zo effectief en efficiënt mogelijk georganiseerd mdo. De blauwdruk biedt handvatten voor andere ziekenhuizen om een mdo (opnieuw) in te richten.

Meer weten?
Bekijk de Verdiepingssessie terug die we over dit onderwerp op 4 maart 2021 organiseerden en lees het interview met Carla Smits en Marcel Verheij (voorzitter van het platform Oncologie - SONCOS) in Oncologie-up-to-date

 

Om te komen tot een goed werkend mdo worden de volgende stappen doorlopen:

  • het inventariseren van bestaande mdo's; 
  • het definiëren van randvoorwaarden;
  • het identificeren van de best practice per tumorsoort; ​​​​​​
  • het ontwikkelen van een blauwdruk;
  • het implementeren van de blauwdruk.

 

De blauwdruk geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Een efficiënt en effectief mdo: hoe zorgen we voor een mdo waar de kwaliteit hoog is rekening houdend met een optimale benutting van de tijd van de zorgprofessionals?
  • Echelonnering en expertpanels: welke patiënten uit de regio worden waar ingebracht en hoe kunnen afspraken met de regio (door middel van service level agreements) helpen dit proces nog beter te stroomlijnen?
  • Samen beslissen: hoe zorgen we dat de wensen en voorkeuren van de patiënt optimaal meewegen in het proces?
     

Oplevering blauwdruk: februari 2021
De Blauwdruk biedt handvatten voor ziekenhuizen en netwerken om hun lokaal of regionaal mdo optimaal in te richten. Het is een praktisch, flexibel hulpmiddel dat gemakkelijk kan worden toegesneden op de eigen context. 

De Blauwdruk is inmiddels beschikbaar voor iedereen die ermee aan de slag wil. Het pakket bestaat uit drie delen:
•    Generieke blauwdruk mdo
•    Verbeterplan mdo
•    Opzetten regionaal mdo
 

 

 

 

Eindrapport Efficiënt en effectief MDO (mei 2023)
Contactpersonen
Mark Tolboom_Vintura
Mark Tolboom (Vintura)