Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionaal Oncologienetwerk West

Dit project is afgerond.

Zeven ziekenhuizen in West-Nederland, waaronder het LUMC, vormen een regionaal oncologienetwerk. De samenwerking is opgebouwd vanuit tumorwerkgroepen voor colorectale tumoren en borstkanker. Het regionaal oncologienetwerk hanteert voor borstkanker een gezamenlijke uitgebreide gegevensset oncologie dat in een eerder project is ontwikkeld. Ga via de link hieronder naar de website van Regionaal Oncologienetwerk West

De deelnemende ziekenhuizen zijn Alrijne Zorggroep, het Groene Hart Ziekenhuis,  Haaglanden Medisch Centrum, Haga Ziekenhuis, LUMC, Langeland Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Als eerste stap zijn door deze ziekenhuizen zes multidisciplinaire netwerktumorgroepen ingesteld (mamma, long, upper GI, lower GI, gynaecologie en urologie). In deze netwerktumorgroepen wordt regelmatig besproken waar de kwaliteit van zorg nog verder verbeterd kan worden. Op basis van die bevindingen ontwikkelen medisch specialisten gezamenlijk beleid, waaronder eenduidige behandelprotocollen, gezamenlijke zorgpaden, regionale MDO’s en heldere door- en terugverwijzing. 

Afgerond: invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens

In dit project is gekeken naar welke gegevens idealiter al bij het eerste MDO bekend zijn om een completer beeld van de patiënt te hebben (meer dan alleen de tumor specifieke informatie). De gedachte hierbij is dat dit leidt tot behandeladviezen die beter aansluiten bij de patiënt ‘als geheel’. Het eindresultaat is een tumor overstijgende gegevensset die in pilotvorm is getest bij een aantal borstkankerpatiënten.

In een apart project is onderzocht hoe specialisten in de praktijk tegen deze werkwijze aankijken.

Afgerond: consultatie en verwijzing colorectaal en borstkanker

In dit voorgaande project zijn multidisciplinaire overleggen tussen het Haaglanden Medisch Centrum en het LUMC (verder) ontwikkeld en verbeterd voor colorectale tumoren en borstkanker.

Contactpersonen
Natascha Walpot
06 1171 6113