Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionaal netwerk HPB

Dit project is afgerond.

In Noord-Nederland is een netwerk voor hepatobiliaire oncologie ontwikkeld. Het project omvatte zowel de digitale infrastructuur als de samenwerking in multidisciplinaire overleggen  met ondersteuning van een online expertpanel.

Het eerder ontwikkelde digitale consult- en adviesformulier is in pilots met Medisch Centrum Leeuwarden en Treant getest. In pilots is de uitwisseling met het UMCG getoetst. De gebruikersvriendelijkheid bleek nog te wensen over te laten. Bredere implementatie in de hele regio zal daarvan afhangen. Desalniettemin ontmoette deze werkwijze veel enthousiasme zowel bij betrokken secretaresses als zorgverleners. De ervaringen uit de pilots worden ingezet om te komen tot verbeteringen die verdere implementatie mogelijk maken.

Het eerder ontwikkelde HPB-expertpanel is vergeleken met expertpanels in AMC en VuMC om te komen tot meer algemene kennis over de inzet van expertpanels. Hierover publiceerden wij een artikel in Medisch Contact.

Dit project was een voortzetting van een eerder project waarin het online expertpanel in het noordelijk HPB-netwerk is ontwikkeld. Hieronder leest u meer over dat project.

Afgerond: online panel HPB Noord-Nederland

In dit project is de digitale uitwisseling rond HPB ontwikkeld en geoefend met online expertpanels die hiervan gebruikmaken. Belangrijk onderdeel van het project was het bouwen van een online formulier voor consultaanvraag en advies met bijbehorende workflow en database voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. Hiermee is in twee bilaterale pilots ervaring opgedaan waarin twee ziekenhuizen samenwerkten, met inzet van een online expertpanel HPB.

Dit project mondde uit in een implementatieplan voor bredere toepassing binnen het hele managed clinical network HPB Noord-Nederland zoals dat in het lopende project nu wordt uitgevoerd.

 

Contactpersonen
Floor van Nuenen