Je gekozen filters:
Wis alle filters

Privacy van patiëntgegevens

Dit project is afgerond.

Patiënten met kanker krijgen steeds vaker zorg vanuit regionale netwerken. De gegevens van de patiënt moeten daarvoor in dat netwerk makkelijk digitaal kunnen worden uitgewisseld. Hoe regelen we dat netjes, met voldoende waarborgen voor de privacy van patiëntgegevens?

De situatie rond privacy van patiëntgegevens is in kaart gebracht en geanalyseerd. De belangrijkste conclusies zijn dat het snel en goed uitwisselen van patiëntgegevens op dit moment wordt belemmerd door regelgeving rond privacy én door een onoverzichtelijk woud aan mogelijkheden. Ons rapport kunt u hieronder downloaden.

In dit project ontwikkelden we bovendien met hulp van gespecialiseerde juristen praktische do’s en don’ts voor de uitwisseling van patiëntgegevens. Daarmee bieden we een kader waarmee ziekenhuizen  de privacy van patiëntgegevens bij de digitale uitwisseling kunnen garanderen. We brengen dit kader onder de aandacht bij alle belangrijke stakeholders. Het doel is om gezamenlijk een landelijke oplossingsrichting te kiezen.

In het najaar van 2018 hielden we een Invitational Conference in het Meander MC. Verschillende sprekers lieten nieuw licht over dit onderwerp schijnen. De presentaties van deze bijeenkomst vindt u hieronder bij Meer informatie.

Lees hier ons opiniestuk over dit onderwerp in Medisch Contact.

Meer informatie
Presentatie gespreksleider Marco Derksen
Projectleider Haiko Bloemendal
NKF-bestuurder Arja Broenland
Juriste Jolanda van Boven
ICT-specialist Walther de Haan
Contactpersonen
Haiko Bloemendal
088-7556265