Je gekozen filters:
Wis alle filters

Oncologienetwerk Zuidwest-Nederland – EMBRAZE en CONCORD

Dit project is afgerond.

Het Oncologienetwerk Zuidwest Nederland, rond het Erasmus MC, bestaat uit de netwerken EMBRAZE en CONCORD.
Patiëntenparticipatie

Wij zien patiëntenparticipatie als een belangrijk element voor het verbeteren van de oncologische zorg in oncologienetwerken. Daarom is in 2018 ingezet op periodiek overleg met de cliëntenraden, met als doel om te informeren maar ook om informatie op te halen. De cliëntenraden blijken hiervan de meerwaarde te zien. Zij willen graag meer weten over de ontwikkelingen in de oncologie en de netwerkvorming. Ook stellen zij het op prijs om uit te wisselen wat er leeft in de verschillende ziekenhuizen. Binnen een aantal cliëntenraden heeft dit geleid tot het aanwijzen van leden met oncologie als speciaal aandachtsgebied. De cliëntenraden gaven aan in het vervolg ook betrokken te willen worden bij de regiobijeenkomsten voor professionals en dit zal binnen CONCORD en EMBRAZRE vanaf 2019 vormgegeven worden

Versterking casemanagers

Tweemaal per jaar komen de casemanagers oncologie in onze regio bijeen. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht door steeds meer casemanagers. Zij wisselen kennis en ervaringen uit en er ontstaat zodoende een groeiend en hecht netwerk. Dit vergroot het draagvlak voor  de regionale netwerkvorming sterk. 

Gezamenlijk documentbeheer

Regionale zorginhoudelijke documenten zijn beschikbaar via de website oncologienetwerkenzuidwest.nl. Betrokkenen krijgen een seintje als er aanpassingen zijn. Zo beschikken alle zorgverleners in het oncologienetwerk altijd over dezelfde, actuele documenten.

Ontwikkeling CCN Zuidwest Nederland (afgerond)

In dit project is een visie ontwikkeld op de structuur, besturing en ondersteuning van een Comprehensive Cancer Network oftewel een oncologienetwerk. Er zijn twee regionale oncologienetwerken gevormd - EMBRAZE en CONCORD - en meerdere tumorgroepen gevormd en tumorspecifieke kwaliteitsindicatoren opgesteld.  

Meer informatie
Download hier de projectaanvraag 2018