Je gekozen filters:
Wis alle filters

Financiering

Dit project is afgerond.

Zorg vanuit oncologienetwerken vraagt passende financiering. Dit project heeft inzicht verschaft in de problemen, ervaringen en oplossingsrichtingen. Financiering is een van de vier hoofdthema's in de programmaperiode 2019-2022. Wij zijn voor de NZa inmiddels een vanzelfsprekende gesprekspartner als het gaat om financieringsaspecten van zorg in netwerken.

Oncologienetwerken ervaren in de praktijk belemmeringen bij de financiering van netwerkzorg. We hebben in dit project onderzocht welke samenwerkingsvormen, financieringsconstructies en praktische oplossingen rond regelgeving er zijn ontwikkeld. We hebben daartoe de bestaande oncologienetwerken geïnventariseerd en gevraagd naar hun ervaringen en oplossingen. Ook hebben we verkend welke problemen er nog liggen en welke oplossingsrichtingen men daarbij voor ogen heeft.

U kunt het rapport met de bevindingen van dit project via de knop hieronder downloaden.

De discussies met stakeholders waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het rapport dat we opleverden, leidden al tot aanpassingen van de NZa-regelgeving.

Financiering van zorg in netwerken

Het gaat bij de financiering van oncologienetwerken om drie belangrijke onderdelen:
1.    De primaire zorgactiviteiten binnen een oncologienetwerk. Hoe registreren en declareren we die? De mogelijke alternatieven zijn onderlinge dienstverlening, verwijzing en regiofinanciering.
2.    De algemene kosten van oncologienetwerken. Denk aan coördinatie, regionaal casemanagement, beveiligde beeld- en informatieuitwisseling.
3.    Het mulitidisciplinair overleg en de inzet van expertpanels in oncologienetwerken. Hoe organiseren en registreren we dat en hoe wordt het bekostigd?

In dit project werkten we samen met de faculteit Economie van de Rijksuniversiteit Groningen en het IKNL.

Dit project is afgerond in oktober 2018. Het wordt vervolgd met diverse nieuwe projecten rond de financiering van oncologienetwerken  in de periode 2019-2022. Meer informatie volgt.

Meer informatie
Contactpersonen
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt
06-24204790