Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening

De regio Oost-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Doelstellingen

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Er is een wekelijks mdo voor neuro-oncologische tumoren waar patiënten uit alle drie de ziekenhuizen worden besproken. We hebben hiervoor al een mdo-optimalisatietraject uitgevoerd conform de Blauwdruk optimaal mdo. We gaan als gevolg daarvan een nieuw aanmeldformulier voor het mdo implementeren. We baseren dat op het standaard mdo-aanmeldformulier dat we geschikt maken voor het mdo neuro-oncologie.

Juiste informatie voor samen beslissen

De juiste informatie voor samen beslissen heeft overlap met het mdo en netwerkcasemanagement. De juiste informatie halen we deels op in het mdo, waarna de betrokken zorgverleners die met de patiënt bespreken. In het (digitale) aanmeldformulier voor het mdo vragen we naar de wensen van de patiënt. We onderzoeken of het mogelijk is om in het Pantein ziekenhuis een consult te verrichten door een verpleegkundig specialist van het Radboudumc dan wel deel te nemen aan het consult van de specialist van Pantein. Als dat lukt kan eerder in kaart gebracht worden welke doelen/wensen/voorkeuren de patiënt heeft. 
We identificeren en optimaliseren de contactmomenten met en over de patiënt. Op de contactmomenten met de patiënt kijken we ook naar Samen beslissen. Daarbij brengen we het filmpje ‘Samen beslissen’ dat in het Radboudumc is ontwikkeld onder de aandacht bij patiënten. In het Radboudumc lopen op dit moment projecten waarin keuzehulpen worden getest en doorontwikkeld. Als de keuzehulpen klaar zijn voor gebruik stellen we ze aan alle patiënten beschikbaar.

Netwerkcasemanagement

Op dit moment wordt er gekeken hoe we netwerkcasemanagement het beste kunnen organiseren voor patiënten met neuro-oncologische tumoren in de regio. Een mogelijke optie is om de verpleegkundig specialist van het Radboudumc een consult te laten doen (of deel te laten nemen aan het consult van de specialist) in het Pantein ziekenhuis Boxmeer, om zo eerder en beter de doelen/wensen/voorkeuren van de patiënt in kaart te kunnen brengen.  

Digitale uitwisseling

In onze regio wordt gewerkt aan de Oncologiewijzer. Dit is een website met informatie voor de zorgprofessionals en patiënten. Een onderdeel daarvan is een digitaal verwijs- en aanmeldportaal voor het regionaal mdo. Voor uitwisseling van beelden maakt de regio gebruik van XDS en het Twiin-portaal.

Gegevenssets oncologie

We registreren alle zorginformatie zo veel mogelijk met gebruikmaking van zibs en de Gegevensset Oncologie algemeen. Voor de neuro-oncologische tumoren maken we gebruik van de Gegevensset glioom.

Waardegedreven financiering

De stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en financiering moet nog in kaart worden gebracht.
 

 

 

De regio heeft in dit kader nog een tweede tumorsoort gekozen, te weten endocriene tumoren. Lees hier meer over dat project.

 

 

Contactpersonen