Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met een hersentumor

De regio Noordoost-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met een hersentumor. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

De regio werkt ook aan het implementeren en integreren van elementen van het model Passend behandelplan voor een tweede patiëntengroep, namelijk patiënten met slokdarmkanker. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Doelstellingen

Mdo, echelonnering en expert-opinie

De regio werkt al gedurende langere tijd samen voor patiënten met een hersentumor. Er is een wekelijks een regionaal mdo vanuit het UMCG waar alle patiënten uit de regio worden besproken, MCL en MZH bellen achtereenvolgend in. Dit verloopt naar tevredenheid van de betrokken zorgverleners. Uiteraard kijken we wel naar verbeterpunten. We reflecteren het proces van aanmelding, bespreking en terugkoppeling met onze stuurgroep. Hierbij maken we onder meer gebruik van het de Blauwdruk optimaal mdo. 

Juiste informatie voor samen beslissen

In 2019-2020 hebben we een pilot gedaan inzake het structureel ophalen van informatie over gezondheidssituatie en doelen voorkeuren in de behandelziekenhuizen UMCG, MCL en MZH.
Gezondheidssituatie uitvragen bleek haalbaar. Het ophalen van informatie over die gezondheidssituatie wordt daarom uitgebreid naar alle ziekenhuizen in onze regio. Doelen en voorkeuren uitvragen bleek lastiger (timing gesprek en terughoudendheid bij verpleegkundigen). Ook willen we de optie ‘niet behandelen’ structureler bespreekbaar maken.

Netwerkcasemanagement

In de drie behandelziekenhuizen in onze regio zijn er casemanagers die de patiënten begeleiden. Maar afstemming tussen casemanagers over de afdelingsgrenzen (binnen het UMCG) en ziekenhuisgrenzen heen, kan beter. We zetten in op verbetering die begint met uniformering van de informatievoorziening naar de patiënt en een wijze waarop de zorgprofessionals elkaar snel weten te vinden.

Digitale uitwisseling

In Noordoost-Nederland wordt een pilot uitgevoerd met een regionaal mdo-platform (Amaron). Indien deze pilot positief uitpakt, gaan we bekijken of opschaling naar de hersentumoren mogelijk is.

Gegevenssets oncologie

In Noord-Holland/Flevoland is de Gegevensset glioom ontwikkeld. We gaan onderzoeken of deze ook in te zetten is voor onze regio. Of we kunnen er op z'n minst inspiratie uit opdoen. Voor
het vastleggen van de informatie over doelen/voorkeuren en gezondheidssituatie, sluiten we aan bij de palliatieve gegevensset.
 

Waardegedreven financiering

We inventariseren wat verbeterd kan worden in de cyclus transparantie, monitoring, benchmarking en verbeteren.

Contactpersonen
Floor van Nuenen
Floor van Nuenen