Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met een endocriene tumor

De regio Oost-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met een endocriene tumor. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

In Oost-Nederland werken zeven ziekenhuizen samen in een regionaal zorgpad voor patiënten met endocriene tumoren. Het netwerk heeft afspraken over diagnostiek, verwijzing, behandeling en follow-up. Er is een tweewekelijks mdo waar zowel interne als externe patiënten worden besproken.

Dit mdo gaan we optimaliseren met behulp van de Blauwdruk Optimaal Mdo. Daarbij betrekken we het hele multidisciplinaire team.

 

Juiste informatie voor samen beslissen

De juiste informatie voor samen beslissen heeft overlap met het mdo en netwerkcasemanagement. De juiste informatie halen we deels op in het mdo, waarna de betrokken zorgverleners die met de patiënt bespreken. In het (digitale) aanmeldformulier voor het mdo vragen we naar de wensen van de patiënt. We identificeren en optimaliseren de contactmomenten met en over de patiënt. Op de contactmomenten met de patiënt kijken we ook naar Samen beslissen. Daarbij brengen we het filmpje ‘Samen beslissen’ dat in het Radboudumc is ontwikkeld onder de aandacht bij patiënten. In het Radboudumc lopen op dit moment meerdere projecten waarin keuzehulpen worden getest en doorontwikkeld. Als de keuzehulpen klaar zijn voor gebruik, stellen we ze aan alle patiënten beschikbaar.

 

Netwerkcasemanagement

We onderzoeken hoe we netwerkcasemanagement voor patiënten met endocriene tumoren in onze regio het beste kunnen organiseren. We starten met drie ziekenhuizen en betrekken zo mogelijk in een later stadium huisartsen en andere ziekenhuizen.  Per ziekenhuis gaan we kijken welke functionaris het aanspreekpunt voor de patiënt kan zijn. Dit kan een verpleegkundige zijn (verpleegkundig specialist/verpleegkundig consulent, gespecialiseerd verpleegkundige) of de (hoofd)behandelaar. We optimaliseren de informatieoverdracht in het netwerk en de contactmomenten met en over de patiënt. We bouwen voort op het V&VN-adviesrapport ‘Een vast aanspreekpunt’ en we maken gebruik van de resultaten en ervaringen rond regionaal casemanagement uit de regio West.

 

Digitale uitwisseling

In onze regio wordt gewerkt aan de Oncologiewijzer. Dit is een website met informatie voor de zorgprofessionals en patiënten. Een onderdeel daarvan is een digitaal verwijs- en aanmeldportaal voor het regionaal mdo. Voor uitwisseling van beelden maakt de regio gebruik van XDS en het Twiin-portaal.

 

Gegevenssets oncologie

We registreren alle zorginformatie zo veel mogelijk met gebruikmaking van zibs en de Gegevensset Oncologie algemeen.

 

Waardegedreven financiering

De stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en financiering moet nog in kaart worden gebracht.

De regio heeft in dit kader nog een tweede tumorsoort gekozen, te weten neuro-oncologische tumoren. Lees hier meer over dat project.

Contactpersonen