Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met borstkanker

De regio Zuidoost-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met borstkanker. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Elk ziekenhuis in deze regio heeft zijn eigen mamma-mdo met afvaardiging vanuit de radiotherapie en MUMC+. Er zijn korte lijntjes in het netwerk middels samenwerking in een regionale tumorwerkgroep. Over de doorverwijzing naar het MUMC+ zijn duidelijke afspraken. We gaan in dit project afwegen welke toegevoegde waarde een regionaal mdo voor borstkankerpatiënten met specifieke tumorkenmerken kan hebben en afhankelijk van onze conclusies zullen we daar al of niet op inzetten. We gaan ook de lokale mdo’s onder de loep nemen en mogelijk optimaliseren. We maken hierbij gebruik van de Blauwdruk optimaal mdo.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

Elk ziekenhuis in deze regio heeft zijn eigen mamma-mdo met afvaardiging vanuit de radiotherapie en MUMC+. Er zijn korte lijntjes in het netwerk middels samenwerking in een regionale tumorwerkgroep. Over de doorverwijzing naar het MUMC+ zijn duidelijke afspraken. We gaan in dit project afwegen welke toegevoegde waarde een regionaal mdo voor borstkankerpatiënten met specifieke tumorkenmerken kan hebben en afhankelijk van onze conclusies zullen we daar al of niet op inzetten. We gaan ook de lokale mdo’s onder de loep nemen en mogelijk optimaliseren. We maken hierbij gebruik van de Blauwdruk optimaal mdo.

 

Juiste informatie voor samen beslissen

In deze regio is voldoende commitment om, naast de behandelopties, de doelen, voorkeuren en de gezondheidssituatie van de patiënt mee te nemen in de besluitvorming omtrent de behandelaanpak. Het is wel nog onduidelijk of en hoe dit momenteel is ingericht in de verschillende instellingen en welke aspecten al dan niet worden uitgevraagd. Dit gaan we inventariseren. We vragen daarbij ook op welke aspecten van de huidige dienstverlening een instelling trots is. Met deze input stellen we een best practice samen die we in het netwerk implementeren. Hierbij betrekken we een zogeheten patient advocate vanuit de Borstkanker Vereniging Nederland.

We maken gebruik van de kennis en ervaring rond Samen beslissen uit de projecten bij gynaecologie en neuro-oncologie (Noordoost). We denken verschillende middelen in te zetten bij Samen beslissen, zoals de film ter voorbereiding op het gesprek met de specialist voor patiënten met melanoom en diverse keuzetools en praatplaten (ontwikkeld in regio Midden-Nederland, aan te passen voor onze regio en tumorsoort).

 

Netwerkcasemanagement

Borstkankerzorg wordt in alle instellingen in onze regio aangeboden. Indien nodig worden patiënten verwezen naar een gespecialiseerd centrum. We vermoeden dat de informatievoorziening naar huisartsen beter kan. Er is niet duidelijk hoe de samenwerking tussen huisartsen en specialisten op dit moment is en welke verwachtingen er wederzijds leven. Dit gaan we inventariseren en we gaan onder meer met focusgroepen een best practice uitwerken die voortbouwt op bestaande afspraken en die aan beide kanten op draagvlak kan rekenen. Die best practice zullen we vervolgens uitrollen in de regio. We maken gebruik van de kennis en ervaring uit het INFUZE project (Noordoost en Noord-Holland/Flevoland).

 

Digitale uitwisseling

De regio gebruikt XDS en het Twiin-portaal voor het uitwisselen van beelden bij doorverwijzing. Als we besluiten in te zetten op een regionaal mdo zullen we kijken naar de mogelijkheden die een mdo-portaal ons daarvoor biedt. We maken in dat geval gebruik van de ervaringen met het bestaande mdo-portaal in onze regio.

 

Gegevenssets oncologie

Ons streven is dat de verschillende informatie-elementen van het model Passend behandelplan in het epd worden vastgelegd. Dat moet zo veel mogelijk gebeuren met behulp van de Gegevensset borstkanker (Zuidwest) en met gebruikmaking van zibs en de BgZ. We achten het niet realistisch om in het kader van dit project het epd aan te passen.

 

Waardegedreven financiering

Rond waardegedreven financiering zijn geen lopende initiatieven in onze regio.

Contactpersonen
Fabrizia Ketelaars
Fabrizia Ketelaars