Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met pancreascarcinoom

De regio Noord-Holland/Flevoland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met pancreascarcinoom. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

In deze regio is een regionaal zorgpad opgesteld voor onder meer pancreastumoren. Dit zorgpad bevat regionale afspraken over diagnostiek verwijzing, behandeling en follow-up. De regio kent twee expertisecentra voor de operatieve behandeling van pancreastumoren. De diagnostiek en systemische behandeling kunnen in ieder ziekenhuis in het pancreas-netwerk worden verricht. Het project INFUZE ondersteunt het vastleggen van besluitvorming van het mdo in het epd en de communicatie hierover met de eerste lijn. Implementatie van (digitale) regionale mdo’s en een adequaat verwijsportaal zal in de toekomst het regionaal zorgpad ondersteunen. Om dit te realiseren gaan we de wensen en eisen aan een verwijsportaal van alle partijen inventariseren en de deelname aan (digitale) regionale mdo’s door zorgverleners uit expertisecentra borgen.

We maken daarbij gebruik van het project OncoGuide (Noord-Holland/Flevoland) en Blauwdruk optimaal mdo (Oost). Ook kijken we met belangstelling naar het programma Samen Digitaal Amsterdam UMC (in oprichting bij Amsterdam UMC). We hopen op implementatie van een digitaal mdo- en verwijsportaal (zie hieronder) ter ondersteuning van het regionaal mdo.

 

Juiste informatie voor samen beslissen

In het zorgpad pancreastumoren lopen momenteel geen (Citrien)projecten rond Samen beslissen en/of het meenemen van de gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren van de patiënt. We gaan de mogelijkheden voor Samen beslissen en vastleggen van de gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren van de patiënt wel in kaart brengen. Hierbij kijken we zowel naar de curatieve als naar de palliatieve fase. Op grond van deze inventarisatie kiezen we zinvolle en haalbare elementen waar we ons op richten. Mogelijk wordt dat het implementeren van een proactief zorgplan.

We maken daarbij gebruik van het citrienfondsproject Digitaal proactief palliatief zorgplan (Noordoost) en van de kennis en expertise van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC (Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc voor professionals).

 

Netwerkcasemanagement

Het netwerk van casemanagers voor pancreastumoren moet nog in kaart worden gebracht. Dankzij het bestaande netwerk van casemanagers voor colorectaal carcinoom zijn de contactpersonen voor pancreas in de perifere ziekenhuizen wel al bekend, dit zijn veelal dezelfde casemanagers. Er is een start gemaakt met de implementatie van informatieuitwisseling ziekenhuis-eerste lijn met behulp van de ervaringen uit de regio Noordoost (INFUZE).

We gaan het netwerk van de casemanagers pancreastumoren optimaliseren en de implementatie van INFUZE borgen en verduurzamen. We maken daarbij ook gebruik van resultaten van het het project Regionaal casemanagement (West) en het project implementatie regionaal casemanagement (Noord-Holland/Flevoland).

 

Digitale uitwisseling

Digitale uitwisseling in de regio Noord-Holland/ Flevoland vindt plaats in verschillende infrastructuren, onder meer XDS en Twiin. Voor dit project wordt in principe geen extra ICT-infrastructuur aangelegd, er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande structuren. Verdere implementatie, borging en verduurzaming van de digitale uitwisseling blijft een punt van aandacht.

 

Gegevenssets oncologie

We willen de Gegevensset Oncologie algemeen en de Gegevensset Pancreas regionaal implementeren en borgen. Daarnaast onderzoeken we of de Gegevensset Palliatieve zorg een bijdrage kan leveren in het palliatieve zorgpad. Concreet betekent dit dat we het gebruik van de Gegevensset Oncologie algemeen en de Gegevensset Pancreas gaan uitbreiden. We gaan de Gegevensset Oncologie algemeen en Gegevensset Pancreas vastleggen in alle EPIC-ziekenhuizen.

 

Waardegedreven financiering

Er bestaat een werkgroep voor waardegedreven zorg rond pancreastumoren. Die werkt aan ontwikkeling en implementatie van een dashboard dat inzicht verschaft in uitkomsten, complicaties en wachttijden.

We gaan onderzoeken hoe het oncologienetwerk en de samenwerkingsverbanden kunnen worden geborgd. Daartoe gaan we ons oriënteren op mogelijke bestuurlijke vormen en financiële constructies. We gaan zoveel mogelijk gebruikmaken van de verwachte resultaten van het thema Waardegedreven financiering.

 

Contactpersonen