Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met blaaskanker

De regio Zuidwest-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met blaaskanker. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Doelstellingen

Mdo, echelonnering en expert-opinie

De regio Zuidwest-Nederland kent twee aparte netwerken (Concord en Embraze), met in totaal 17 ziekenhuizen, waarvan 2 radiotherapeutische instituten. Het echelonneringsmodel (‘blaaspoort’) voor patiënten met invasief blaascarcinoom is nog niet in de hele regio geïmplementeerd. Er is behoefte om afspraken te maken over regionale joined clinics en mdo/expertise/opinie.
We hanteren een echeloneringsmodel voor vier verschillende patiëntengroepen (zie poster). Hierbij maken we onder meer gebruik van het project Blauwdruk optimaal mdo uit de regio Oost. 
 

Juiste informatie voor samen beslissen

Op dit moment worden de doelen, voorkeuren en gezondheidssituatie nog niet structureel meegenomen in het besluitvormingsproces. We zullen informatie hierover structureel moeten gaan vastleggen en deze informatie vervolgens gaan gebruiken in mdo en spreekkamer (Samen beslissen). Hiervoor zijn inmiddels verschillende tools ontwikkeld zoals een animatie ter voorbereiding op het gesprek met de arts, keuzehulpen, consultkaarten en een landelijke e-learning. 
 

Netwerkcasemanagement

Beide netwerken hebben netwerkcasemanagement in het jaarplan opgenomen. In de meeste ziekenhuizen werken verpleegkundig consulenten/verpleegkundig specialisten bij de urologie. Wat de stand van zaken precies is voor patiënten met blaaskanker moet nog in kaart gebracht
worden. We gaan Netwerkcasemanagement derhalve optimaliseren en de betrokken
professionals met elkaar in contact brengen. Dit doen we aan de hand van best practices uit andere regio's en het adviesrapport van V&VN Oncologie over het vast aanspreekpunt. 
 

Digitale uitwisseling

Concord heeft een Zorgplatform waarin men samenwerkt om gegevens uit te wisselen. XDM – Twiin-beeldportaal wordt gebruikt voor de uitwisseling van beelden. Wij gaan kijken welke mogelijkheden de techniek ons biedt om elementen van het model Passend behandelplan hierin te implementeren.

Gegevenssets oncologie

We willen de Gegevensset Oncologie algemeen, de Gegevensset Palliatieve zorg en de ‘mensgebonden’ gegevensset (UMCG) gebruiken om de informatie over gezondheidssituatie en doelen/voorkeuren uit te vragen en beschikbaar te maken.NB Implementatie van deze sets in de epd’s achten we niet haalbaar binnen de scope van dit project.

Waardegedreven financiering

Stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en financiering moet nog in kaart worden gebracht. 

Contactpersonen
Jozien Helleman
Jozien Helleman