Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom - Midden-Nederland

De regio Midden-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom. In West-Nederland loopt een gelijksoortig project. Beide projecten dragen bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Doelstellingen

Mdo, echelonnering en expert-opinie

De regio werkt al gedurende langere tijd samen voor patiënten met een ovariumcarcinoom. Er wordt inmiddels ook gemeenschappelijk mdo gevoerd. Er is wel behoefte aan meer efficiëntie hierin. Hiervoor wordt door specialisten en verpleegkundig specialisten een verbeterplan opgesteld om het mdo te optimaliseren. Daarbij maken we gebruik van de Blauwdruk optimaal mdo en het gelijknamige voorbeeld uit de regio West. 

 

Juiste informatie voor samen beslissen

Patiënten krijgen veel informatie mee over wat hen te wachten staat en wat de opties zijn. Maar het is voornamelijk nog éénrichtingsverkeer. Binnen het project Samen beslissen bij melanomen hebben we daarom met artsen, patiënten en verpleegkundig specialisten een
aantal producten ontwikkeld waarmee beslissen, ook echt samen beslissen wordt. Deze producten zijn geïntroduceerd in de RTWG gynaecologie en worden aangepast zodat ze ook
inzetbaar zijn voor de ovariumcarcinoom patiënten en zorgprofessionals.
 

Netwerkcasemanagement

Omdat er een gemeenschappelijk mdo is, hebben de ziekenhuizen onderling wel een netwerk, maar als we inzoomen op hoe de patiënt hier van profiteert, is er nog veel winst te behalen.
De verpleegkundig specialisten uit alle huizen en de voorzitter van de regionale tumorwerkgroep gaan daarom werken in samenwerking met de patiënt aan een duidelijke en
uniforme informatievoorziening en communicatiemateriaal. Ook hier maken we gebruik van de ervaringen uit andere regio's en projecten. 

Digitale uitwisseling

Tussen de ziekenhuizen in Midden-Nederland bestaat een digitale snelweg die het mogelijk maakt informatie en beelden te delen (XDS). Samen met zorgverzekeraars wordt een portaal geïmplementeerd dat dient om het mdo technisch efficiënt te ondersteunen en administratielast te
minimaliseren. Ovariumcarcinoom is één van de eerste mdo’s die dit gaan inzetten.

Gegevenssets oncologie

In Oost-Nederland is een gegevensset ovariumcarcinoom ontwikkeld. We gaan onderzoeken of deze in te zetten is, te gebruiken is, of ter inspiratie kan dienen.

Waardegedreven financiering

In Midden-Nederland loopt de proeftuin Netwerkfinanciering ovariumcarcinoom. We maken zo veel mogelijk gebruik van de kennis en resultaten van deze proeftuin.

 

Contactpersonen