Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom - West-Nederland

De regio West-Nederland implementeert en integreert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met ovariumcarcinoom. In Midden-Nederland loopt een gelijksoortig project. Beide projecten dragen bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

Mdo, echelonnering en expert-opinie

In deze regio heeft de NetwerkTumorGroep (NTG) Gynaecologie (GYN) onderzocht of een regionaal mdo een optie zou zijn voor dit tumortype. Op dit moment is dat nog niet haalbaar. Wel is er een uniform digitaal mdo-formulier ontwikkeld door de leden van de NTG GYN en zal er ook een pilot binnen dit tumortype worden opgestart met een mdo-portaal. De regio wil daarnaast Oncoguide (ovariumcarcinoom) inzetten op basis van de ervaringen uit andere regio's. 

 

Juiste informatie voor samen beslissen

In de regio wordt al een scala aan samen-beslissentools toegepast. Daarnaast gaan we de huidige situatie inventariseren en met die informatie willen we de regio bewegen richting een uniforme werkwijze zodat iedere patiënt dezelfde kansen krijgt om zijn doelen, wensen en voorkeuren kenbaar te maken en mee te beslissen over zijn behandeling. Ook zal nader worden bezien of de huidige tools daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn om die doelen, wensen en voorkeuren helder te krijgen. Hiervoor proberen we ook zoveel mogelijk input van patiënten te gebruiken.

Netwerkcasemanagement

In de regio wordt al veel gedaan aan netwerkcasemanagement, maar nog niet geheel uniform. Het verschilt bijvoorbeeld tijdens welk deel van het proces een casemanager beschikbaar is. Ook verschilt de inzet in uren en kennis. Casemanagers mee laten bewegen in de regio met
de patiënt, conform het gedachtengoed t.a.v. één aanspreekpunt van bijvoorbeeld de V&VN en de
Taskforce Cancer Survivorship Care zien wij als is een mooie toekomstvisie. We beginnen met een inventarisatie en gebruiken die om te leren van elkaar en zo netwerkcasemanagement en informatieoverdracht te verbeteren. Ook gaan we de eerstelijn beter betrekken.

Digitale uitwisseling

Tegelijkertijd met dit project implementeren en integreren Passend behandelplan start er in de regio een pilot om te komen tot de implementatie van een mdo-portaal. Waar mogelijk, zullen we hiervan gebruikmaken.

Gegevenssets oncologie

Er is in een eerder Citrienproject in Oost-Nederland de Basisset ovariumcarcinoom ontwikkeld. In onze regio kijken we daar met belangstelling naar. We zullen onderzoeken of en hoe deze basisset uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in de huidige processen. Dit valt echter buiten de scope van dit project.

Waardegedreven financiering

In onze regio loopt de proeftuin Waardegedreven zorg – ovariumcarcinoom waarin een set items wordt ontwikkeld waarmee de netwerken zelf hun kwaliteit continu kunnen verbeteren. We werken daarvoor samen met IKNL en DHD. Er zijn al indicatorensets opgesteld. Met de informatie die zo beschikbaar komt willen we het regionale zorgpad verder optimaliseren.

Eindrapport Passend behandelplan bij ovariumcarcinoom (mei 2023)
Meer informatie
Contactpersonen
Tapasya Vreeken
Tapasya Vreeken