Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan voor patiënten met slokdarmkanker

De regio Noordoost-Nederland implementeert de elementen van het model Passend behandelplan voor patiënten met slokdarmkanker. Dit gebeurt in een oncologienetwerk van 20 ziekenhuizen. Dit project draagt bij aan onze einddoelstelling voor deze Citrienfondsperiode: begin 2023 is er in elke regio van Nederland voor ten minste één tumorsoort cq patiëntengroep een passend behandelplan beschikbaar.

ACTUEEL juni 2023: Scriptie implementatie en voortzetting van het supra-regionaal mdo slokdarm- en maagkanker.

Een samenvatting van de doelstellingen en de aanpak van dit project is te vinden op deze poster.

De regio werkt ook aan het implementeren en integreren van elementen van het model Passend behandelplan voor een tweede patiëntengroep, namelijk patiënten met een hersentumor. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Doelstellingen

Mdo, echelonnering en expert-opinie

De regio kent vier gelijkwaardige subregio’s voor diagnose en behandeling van slokdarm- en maagkanker binnen het Managed Clinical Network Slokdarm- en Maagtumoren Noordoost-Nederland. De subregio’s zien soms patiënten met casuïstiek die niet binnen de richtlijn past. Zij hebben daarom behoefte aan gezamenlijke bespreking van deze patiënten om zo tot betere zorg te komen. We gaan daartoe een overkoepelend mdo/expertpanel inrichten waarbij de hoofdbehandelaar aanwezig is.

Juiste informatie voor samen beslissen

In hoeverre info over doelen/voorkeuren en gezondheidssituatie wordt meegewogen in het huidige besluitvormingsproces over behandeling is onduidelijk. Bij casuïstiek die niet binnen de richtlijn past is het wellicht des te belangrijker dat dergelijke informatie meeweegt. We gaan de informatie over de gezondheidssituatie en doelen/voorkeuren van de patiënt daarom beschikbaar maken voor het overkoepelend mdo/expertpanel.

Netwerkcasemanagement

We brengen eerst in kaart hoe het netwerkcasemanagement binnen en tussen de vier subregio’s is geregeld. Op grond van die inventarisatie gaan we het netwerkcasemanagement optimaliseren. Hoe precies zullen we nader bepalen op grond van de behoefte en de mogelijkheden.

Digitale uitwisseling

Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG en Zorggroep Twente kunnen beelden en verslagen digitaal uitwisselen, Gelre niet. We gaan in principe niet sleutelen aan de ICT-infrastructuur ten behoeve van het overkoepelend mdo/expertpanel; we maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande mogelijkheden. In Noordoost-Nederland wordt een pilot uitgevoerd met een regionaal mdo-platform (Amaron). Daar kijken we met belangstelling naar.

Gegevenssets oncologie

We willen de Gegevensset Oncologie algemeen, de Gegevensset Palliatieve zorg en de in het UMCG ontwikkelde ‘mensgebonden’ gegevens­set gebruiken om de informatie over gezondheidssituatie en doelen/voorkeuren uit te vragen en beschikbaar te maken. NB: implementeren van deze sets in de epd’s achten we niet haalbaar binnen de scope van dit project.

Waardegedreven financiering

De stand van zaken op het punt van waardegedreven zorg en financiering moet nog in kaart worden gebracht. We verwachten in 2022 een meetmodel Waardegedreven zorg slokdarm-maag (Citrienproject Oost-Nederland). Indien gewenst door de betrokken professionals gaan we daar gebruik van maken.

 

Contactpersonen
Floor van Nuenen
Floor van Nuenen