Je gekozen filters:
Wis alle filters

Passend behandelplan bij hersentumoren

Dit project is afgerond  

In dit project wordt gewerkt aan het structureel en expliciet verzamelen van de nodige patiëntgebonden informatie over iemands gezondheidssituatie en doelen en voorkeuren. In dit geval voor patiënten met hersentumoren. Deze informatie wordt meegewogen in het besluitvormingsproces om te komen tot een passend behandelplan , medisch-technisch passend én passend bij de mens. In dit project wordt nadrukkelijk gestreefd naar optimalisatie van het besluitvormingsproces, niet van het behandelresultaat.

Onderdeel van dit project is het stap voor stap vaststellen en implementeren van de patiëntgebonden informatie in het zorgproces. 

  • Per patiënt wordt informatie verzameld over de gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren;
  • Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor het besluitvormingsproces in het mdo en in de spreekkamer (waarbij we streven naar het zo veel mogelijk gecodeerd vastleggen in de digitale systemen);
  • De impact van de beschikbaarheid van dergelijke informatie op de behandeladviezen en de uiteindelijke keuze van de patiënt voor een passende behandeling wordt onderzocht.

 

Deelnemende ziekenhuizen
Binnen het regionaal netwerk neuro-oncologie Noord-Nederland is een stuurgroep gevormd met zorgprofessionals uit: 

  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • Martini Ziekenhuis
  • UMCG

 

In het project Passend behandelplan bij patiënten met een hersentumor wordt onderzocht of het expliciet en structureel verzamelen en toepasbaar maken van patiëntspecifieke informatie in het besluitvormingsproces leidt tot een aanpassing van het WNOV-advies en de uiteindelijke keuze van de patiënt. Dit doen we door de WNOV-adviezen en uiteindelijke keuze patiënt cohort 2018-2019 te vergelijken met WNOV-adviezen en patiëntkeuze nieuwe situatie.

 

Projectresultaten:

Lees hier de eindrapportage van het project (juni 2021) 

Lees hier de handreiking implementatie voor andere regio

Lees hier de projectbeschrijving en status (najaar 2020/januari 2021)

 

Overige documenten: 

Contactpersonen
Floor van Nuenen
Floor van Nuenen