Je gekozen filters:
Wis alle filters

Proeftuin Gegevensset pancreas

Hier wordt gewerkt aan het landelijk uniformeren van standaardverslagleggingen en basisregistratie voor patiënten met pancreascarcinoom, alsmede het optimaliseren van de kwaliteit van registraties.

Onder leiding van Simone Augustinus en Lynn Nooijen staat deze proeftuin in het teken van optimaliseren van standaardverslagen en het updaten van verslaglegging. Ook wordt nadrukkelijk gestreefd naar implementatie (PACAP-1 trial /dataverzameling via huidige registraties /contaminatie ) en opname in het EPD (bijvoorbeeld door middel van invultools/ formulieren en smartphrases). Hierbij is er al een automatische koppeling mogelijk tussen het EPD (EPIC) en de DICA (kwaliteits registratie voor pancreas resecties).

Gegevensset Pancreas DPCA NKR
Dataspecificatie Gegevensset Pancreas
Contactpersonen