Je gekozen filters:
Wis alle filters

Proeftuin Gegevensset pancreas

Hier wordt gewerkt aan het landelijk uniformeren van standaardverslagleggingen en basisregistratie voor patiënten met pancreascarcinoom, alsmede het optimaliseren van de kwaliteit van registraties.

Onder leiding van Tara Mackay en  Anouk Latenstein staat deze proeftuin in het teken van optimaliseren van standaardverslagen en het updaten van verslaglegging. Ook wordt nadrukkelijk gestreefd naar implementatie (PACAP /1 trial /dataverzameling via huidige registraties /contaminatie ) en indien mogelijk opname in het EPD (bijvoorbeeld door middel van invultools en smartphrase).

Contactpersonen