Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilot bouwsteen palliatieve zorg Zuidwest

In dit project is gewerkt aan het inbouwen van de eerder ontwikkelde gegevensset palliatieve zorg in het informatiesysteem van een ziekenhuis. Zowel het Erasmus MC als het UMCG deden hiermee een pilot om met die ervaringen te komen tot een landelijk bruikbare gegevensset.

De eerste pilots zijn afgerond. De gegevensset palliatieve zorg kan worden gedownload via de link hieronder. Let wel, dit is een product in ontwikkeling! Wilt u ermee aan de slag? Dat kan! Wij denken graag mee. Neem contact met ons op voor de actuele stand van zaken.

Er is geoefend met gebruik van de gegevensset om te kijken of de zorgprofessionals er goed mee uit de voeten kunnen. Dit heeft veel ervaring en inzichten opgeleverd die helpen om de gegevensset breder te verspreiden.

Lees hieronder het artikel dat naar aanleiding van dit project verscheen.

Afgerond: ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

In dit project ontwikkelden we een set gegevens die nodig zijn voor de optimale zorg aan een patiënt die in de palliatieve fase is terechtgekomen. De basisset palliatieve zorg sluit aan eerder ontwikkelde landelijjke zorginformatie-bouwstenen (zib's). Ook sluit het aan op het los van dit programma ontwikkelde Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het palliatief zorgplan kan worden ingebouwd in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt.

Contactpersonen
Wendy Oldenmenger