Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilot bouwsteen palliatieve zorg Noordoost

In dit project is gewerkt aan het inbouwen van de eerder ontwikkelde gegevensset palliatieve zorg in het informatiesysteem van een ziekenhuis. Zowel het Erasmus MC als het UMCG deden hiermee een pilot om met die ervaringen te komen tot een landelijk bruikbare gegevensset.

De eerste pilots zijn afgerond. De gegevensset palliatieve zorg kan worden gedownload via de link hieronder. Let wel, dit is een product in ontwikkeling! Wilt u ermee aan de slag? Dat kan! Wij denken graag mee. Neem contact met ons op voor de actuele stand van zaken.

Momenteel wordt er door Wendy Oldenmenger verder gewerkt aan dit project in de Proeftuin Gegevensset palliatieve oncologische zorg.
 

Projectleider Wendy Oldenmenger is bereikbaar via w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl

Palliatief zorgplan in Noord-Nederland

Bekijk hier de presentatie van projectleider Ina Wolthers over het belang van het tijdig opstellen van een palliatief zorgplan voor patiënten met kanker.

Onze ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van een digitaal palliatief zorgplan worden meegenomen in de Verkenning Individueel Zorgplan van het IKNL. Deze Verkenning moet leiden tot een advies aan de minister over inhoud en implementatie van een individueel zorgplan.

In dit project zetten we onze pilot met het eerder ontwikkelde proactief palliatief zorgplan voort. We werkten aan het inbouwen van een palliatieve zorgmodule in het EPD van het UMCG. Dit had technisch gesproken heel wat voeten in de aarde.

Er is op kleine schaal geoefend met de module om te kijken of de zorgprofessionals er goed mee kunnen werken. Ook is in een 'living lab' met patiënten, naasten en zorgverleners getest hoe het uitpakt als deze gebruikers gelijktijdig werken met de module. De module is naar aanleiding daarvan aangepast.

Al met al hebben we veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en technisch inbouwen van een proactief palliatief zorgplan. Deze ervaring gaan we benutten om tot (verdere) implementatie te komen.

Lees hieronder het artikel dat naar aanleiding van dit project verscheen.

Afgerond: palliatieve zorg in oncologienetwerken

Dit project behelsde het ontwikkelen van een digitaal proactief zorgplan van, voor en met de patiënt. We stelden daartoe eerst in overleg met diverse stakeholders een basisset patiëntgegevens palliatieve oncologische zorg op. Het digitaal zorgplan op basis van die gegevens garandeert dat elke zorgverlener steeds over de meest actuele informatie beschikt. Dit helpt om te komen tot integrale zorg door de betrokken zorgverleners en leidt zo tot kwaliteitsverbetering voor de patiënt.

Afgerond: ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

Het Erasmus MC ontwikkelde in dit project een set gegevens die nodig zijn voor de optimale zorg aan een patiënt die in de palliatieve fase is terechtgekomen. De basisset palliatieve zorg sluit aan eerder ontwikkelde landelijjke zorginformatie-bouwstenen. Ook sluit het aan op het los van dit programma ontwikkelde kwaliteitskader palliatieve zorg. Het palliatief zorg plan kan worden ingebouwd in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt.

Contactpersonen
Ina Wolthers
06-37404177
Wendy Oldenmenger