Je gekozen filters:
Wis alle filters

Governance Gegevenssets Oncologie

Binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken (Citrien 1.0) is het zogenoemde ‘Koersboek; Op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie’ geschreven en gepubliceerd.

Hierin worden de eerste contouren geschetst van ‘wat en wie zijn er nodig om te komen tot een geharmoniseerde, doelmatige en duurzame oncologische gegevensset en registratie; van wie is die gegevensset; en wie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor het beheer van de gegevensset en de daaruit voortkomende dataverzameling en analyses’. Sinds de publicatie van het Koersboek hebben de ontwikkelingen in het land niet stilgestaan.

De komende jaren wordt het de kunst om alles bij elkaar te brengen en digitale uitwisseling in de zorg echt mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er afspraken zijn met betrekking tot welke gegevens er minimaal worden vastgelegd en welke gegevens worden uitgewisseld. Het doel van dit project cq initiatief is om tot een voorstel te komen voor een beheerstructuur voor gegevenssets in de oncologie. De ambitie is dat de uitwerking voor de oncologie ook te vertalen is – met enkele aanpassingen – naar de niet oncologische zorg.

Contactpersonen