Je gekozen filters:
Wis alle filters

Basisset kwaliteit borstkanker

Dit project is afgerond.

Acht ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC, verbeteren systematisch de borstkankerzorg in hun regio. Ze benchmarken hun uitkomsten met een set kwaliteitsindicatoren die ze eerder samen hadden opgesteld. Zowel de set kwaliteitsindicatoren als de bijbehorende Handreiking en drie e-learningmodules kunnen door andere ziekenhuizen en oncologienetwerken gebruikt worden om de oncologische zorg voor patiënten met borstkanker te verbeteren.

Dit Citrienproject is afgerond maar het netwerk gaat door. Neem voor actuele informatie contact op met projectleider Femmy Meenhorst, zie contactgegevens hiernaast.

De deelnemende ziekenhuizen waren het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis, het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia, het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis.

Dit borstkankernetwerk loopt voorop bij het invoeren van Value Based Healthcare in de spreekkamer. In het project zijn kwaliteitsindicatoren (PROM’s) ingevoerd en is ingezet op het daadwerkelijk uitwisselen van deze gegevens en het inrichten van een kwaliteitscyclus. Dit gebeurt nu bij zeven van de acht betrokken ziekenhuizen, het achtste gaat dit in 2019 realiseren.

Er is een handreiking voor de registratie van kwaliteitsindicatoren opgesteld, zodat andere oncologienetwerken kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring. U kunt de handreiking downloaden via de knop hieronder. NB dit document is in ontwikkeling. Wilt u zeker zijn dat u de laatste versie gebruikt? Neem dan contact op met de projectleider.

Ook zijn er drie e-learning modules ontwikkeld die hierbij behulpzaam kunnen zijn: Wat is waardegedreven zorg, Terugkoppeling in de spreekkamer en Gezamenlijke besluitvorming. Wilt u deze modules ook graag gebruiken? Neem dan contact op met de projectleider.

Dit project bouwt voort op een eerder project waarin onder meer het borstkankernetwerk werd gevormd en onder meer het benodigde dataplatform is ingericht.

Afgerond: registratie en organisatie van gegevens

In dit voorgaande project zijn binnen het oncologienetwerk West-Nederland afspraken gemaakt over welke patiëntgegevens nodig zijn en hoe die geregistreerd moeten worden om te komen tot betere uitkomsten en tevredener patiënten. Dit is niet alleen gedaan voor borstkanker maar ook voor blaas-, long- en leverkanker.

Meer informatie
Contactpersonen
Femmy Meenhorst
06 4302 3397