Je gekozen filters:
Wis alle filters

Regionaal mdo-platform Noordoost-Nederland

Oncologienetwerken bespreken een groot deel van hun patiënten in een regionaal mdo, een overleg van zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen en van verschillende disciplines. Een digitaal mdo-platform ondersteunt dit ingewikkelde proces. In de regio Noordoost-Nederland is gewerkt aan een good practice voor een mdo-platform voor de bespreking van patiënten met gynaecologische tumoren.  

We werkten binnen het thema Digitale uitwisseling in drie regio’s – Midden-Nederland, Zuidoost-Nederland (OncoZON) en Noordoost-Nederland - aan pilots met verschillende mdo-portalen. We wilden minimaal twee best practices ontwikkelen van mdo-portalen die bewezen toepasbaar zijn binnen oncologienetwerken en die min of meer gestandaardiseerd, zónder uitvoerige ontwikkeltrajecten, in andere regio’s kunnen worden geïmplementeerd.

Midden- en Zuidoost-Nederland hadden allebei een pilot met platform Vitaly van leverancier Parsek. Noordoost-Nederland koos voor het platform Workflower van leverancier Amaron. Dit project richtte zich op de volgende aspecten: 

  • Het mdo-portaal moet het hele mdo-proces optimaal kunnen ondersteunen: vanaf de aanmelding van de patiënt voor het overleg tot en met het terugkoppelen van verslagen en het genereren van stuurinformatie. 
  • Deelnemende ziekenhuizen moeten zoveel mogelijk vanuit hun eigen epd werken en gegevens moeten geautomatiseerd beschikbaar zijn uit die epd’s.
  • Het mdo-portaal moet de koppeling kunnen maken met het netwerk XDS-NN, de digitale snelweg waarover samenwerkende ziekenhuizen in deze regio op een veilige manier patiëntinformatie met elkaar uitwisselen.

Pilot mdo gynaecologische oncologie
In het derde kwartaal van 2021 draaide een pilot binnen het regionaal mdo van het
Managed Clinical Network Noord Oost (MCN) Gynaecologische Oncologie Groningen. Er werd gekozen voor een gefaseerde kostenefficiënte aanpak: het platform, gehost door RSO GERRIT, werd ingericht met een deel van de gewenste functionaliteit. Hierdoor werd in eerste instantie het proces van aanmelden tot en met bespreken ondersteund. We realiseerden koppelingen tussen het platform en het Martini Ziekenhuis zodat een patiënt volledig geautomatiseerd aangemeld kon worden. 

Deelnemende ziekenhuizen: 

  • Ommelander Ziekenhuis Groningen 
  • Martini Ziekenhuis 
  • UMC Groningen

 

In de regio's Midden-Nederland en Zuidoost-Nederland werd ook gewerkt aan good practices voor een mdo-portaal. Lees ook ons artikel over de laatste ontwikkelingen in de regio's met mdo-portalen.  

Contactpersonen
Maarten de Ruiter_mei2021
Maarten de Ruiter