Je gekozen filters:
Wis alle filters

Pilot digitale consultatie en advies

Dit project is afgerond.

Verbetering van de verwijzing van patiënten met schildklierkanker in Noord-Oost Nederland door digitale ondersteuning van consultatie en advies.

Dit project richtte zich op het verbeteren van de verwijzing van patiënten met schildklierkanker in Noordoost-Nederland door digitale ondersteuning. We dachten daarvoor aan het inzetten van een digitaal formulier dat al werd ontwikkeld voor HPB. Dit was binnen de projectperiode niet haalbaar omdat de implementatie bij HPB complexer bleek en daardoor langer duurde dan voorzien.

Er zijn in dit project daarom andere belangrijke verbeteringen gerealiseerd bij de verwijzing van patiënten met schildkliertumoren. Verwijzing en consultatie binnen het regionale oncologische netwerk zijn op de volgende punten verbeterd: 
•    Een procesanalyse en –optimalisatie van de verwerking van regionale verwijzingen door de UMCG-poliklinieken chirurgie en endocrinologie heeft de samenwerking tussen beide poli’s verbeterd met als resultaat dat patiënten sneller gezien worden op de juiste poli. 
•    Ter verbetering van het verwijsproces is afgesproken welke gegevens meegestuurd moeten worden bij welk soort verwijzing. Hiervoor zijn drie specifieke gegevenssets vastgesteld.
•    Uitwisseling van patiëntgegevens vindt steeds vaker plaats via beveiligde e-mail, de fax wordt niet langer gebruikt. Beeldmateriaal wordt binnen de regio te allen tijde via XDS gedeeld. 
•    Er is een beslisboom ontwikkeld die helpt patiënten te verwijzen naar de juiste poli, zodat geen tijd verloren gaat. 
•    Alle relevante informatie rond verwijzing en consultatie van schildklierpatiënten in de regio is beschikbaar op een website voor de betrokken zorgverleners.   

Deze stappen maken verdere implementatie van digitale ondersteuning op basis van XDS in de regio eenvoudig. Uitwisseling van verwijsinformatie en andere niet-radiologische documenten kan gerealiseerd worden zodra deze functionaliteit in het netwerk beschikbaar is (naar verwachting in de loop van 2019).
 

Afgerond: online panel HPB Noord-Nederland

In dit project is de digitale uitwisseling rond HPB ontwikkeld en geoefend met online expertpanels die hiervan gebruikmaken. Belangrijk onderdeel van het project was het bouwen van een online formulier voor consultaanvraag en advies met bijbehorende workflow en database voor onderzoek en kwaliteitsdoeleinden. Hiermee is in twee bilaterale pilots ervaring opgedaan waarin twee ziekenhuizen samenwerkten, met inzet van een online expertpanel HPB.

 

Contactpersonen
Maarten de Ruiter
Maarten de Ruiter